مالیات نقل و انتقال و درآمد اتفاقی عقد صلح

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سایر موضوعات مالیاتیمالیات نقل و انتقال و درآمد اتفاقی عقد صلح
زهرا پرسیده شده در 6 روز پیش

استاد ببینید اینی که از ماده ۵۹و ۱۲۱ در مورد صلح فهمیدم درسته یا نه؟ در صلح انتقال دهنده مالیات نقل و انتقال پرداخت نمیکنه و طرفی که از آن منتفع شده بعد از انتقال منافع یک جا مالیات بر درآمد اتفاقی میده اگر تا ۶ماه بعد از انتقال منافع فسخ کنه مشمول مالیات نقل و انتقال نخواهد بود و مالیات اتفاقی آن هم مسترد خواهد شد

دکمه بازگشت به بالا