200

ابراهیم صدرایی

جشنواره تخفیف محصولات آموزشی مالیات و حسابداری

اگر قصد تغییر خود با آموزش را دارید،

از فرصت تخفیف 200 هزارتایی شدن پیج ابراهیم صدرایی استفاده کنید

با کد تخفیف 25 درصدی : 200K

فقط تا پایان وقت جمعه 16 تیر ماه 1402


دوره آموزش مالیات

قیمت اصلی: 5/980/000 تومان

با 25 درصد تخفیف ویژه: 4/485/000 تومان

اطلاعات بیشتر و خرید با کد تخفیف 200K


آموزش مشاوران خبره مالیاتی

قیمت اصلی: 4/980/000 تومان

با 25 درصد تخفیف ویژه: 3/735/000 تومان

اطلاعات بیشتر و خرید با کد تخفیف 200K


آموزش حسابداری

قیمت اصلی: 1/990/000 تومان

با 25 درصد تخفیف ویژه: 1/492/000 تومان

اطلاعات بیشتر و خرید با کد تخفیف 200K


آموزش تهیه صورتهای مالی

قیمت اصلی: 2/190/000 تومان

با 25 درصد تخفیف ویژه: 1/642/000 تومان

اطلاعات بیشتر و خرید با کد تخفیف 200K


(امکان خرید چند محصول همزمان را هم دارید)

در هنگام ثبت نهایی خرید خود تا پایان وقت جمعه 16 تیر ماه 1402 می‌توانید از کد تخفیف 200K برای یک یا چند دوره از محصولات آموزشی بالا استفاده کنید.