آزادسازی سپرده بانکی متوفی بدون نیاز به گواهی مالیاتی

آزادسازی سپرده بانکی متوفی بدون نیاز به گواهی مالیاتی

بانک ها مکلف به کسر مالیات متعلقه به سپرده بانکی متوفی هستند

براساس تبصره (1) ماده 34 قانون مالیات های مستقیم، چنانچه اموالی از متوفی مانند سپرده های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و سود متعلق به آن ها در اختیار اشخاصی مانند بانک ها و موسسات باشد،  این اختیار به سازمان امور مالیاتی کشور داده شده که اشخاص مذکور را مکلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مربوطه به ورثه، مالیات متعلقه را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کرده و مابقی را به ورثه پرداخت نمایند.

در همین راستا سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخشنامه ی شماره 2/201319 به تاریخ 1402/10/18 خطاب به رئیس کل بانک مرکزی اعلام میدارد که برای متوفیانی که تاریخ فوت آن ها 1395/01/01 به بعد می باشد، از ابتدای سال 1403 بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند در موارد درخواست وراث قانونی، پس از کسر مالیات متعلق، مابقی سپرده و سود حاصله را به وراث پرداخت نمایند. همچنین بانک ها مکلفند مالیات کسر شده را حداکثر تا پایان ماه بعد به حساب سازمان امور مالیاتی پرداخت و ظرف همین مدت مشخصات وراث و مبالغ پرداختی را نیز به سازمان اشعاری ارسال نمایند.

احسان مومنی

احسان مومنی

محقق و پژوهشگر مالی و مالیاتی

می‌توانید سوالات مالی و مالیاتی خود را در تالار پرسش و پاسخ حسابنو مطرح نمایید، کارشناسان ما در کوتاهترین زمان ممکن، پاسخگوی سوالات شما خواهند بود.

خبرهای مرتبط

آخرین سوالات
دکمه بازگشت به بالا