ابطال فاکتور فروش در سامانه مودیان

Afrooz پرسیده شده در 10 ماه پیش

با سلام من یه فاکتور فروش در سامانه مودیان ارسال کردم که متوجه شدم اشتباه است به  خریدار گفتم رد کرد و من در سیستم مالی اون فاکتور رو ابطال کردم و فاکتور ابطالی رو در سامانه مودیان ارسال کردم اتفاقی که افتاده در سیستم مالی من فاکتور ابطالی رو صفر نشان میدهد اما در سامانه مودیان این طور نیست و دوباره به مانند فاکتور اصلی به صورت مانده دار نشان میدهد سوال من این است که مگر فاکتور ابطالی نباید در سامانه مودیان مبلغ آن به صورت صفر نشان داده شود؟ و عایا برای خریدار به عنوان ابطالی نمایش داده میشود چون من روی فاکتورفروش ابطالی که در سامانه مودیان ارسال کردم کلیک می کنم جایی از ابطالی بودن آن وجود ندارد در صورتیکه درسیستم مالی نشان میدهد که فاکتور ابطالی است

سوالات مرتبط

دکمه بازگشت به بالا