اجبرا کارفرما به ساعات کاری بیشتر کارکنان

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: قانون کار و حقوق و دستمزداجبرا کارفرما به ساعات کاری بیشتر کارکنان
حسابنو عضو سایت پرسیده شده در 3 ماه پیش

آیا کارفرما این امکان را دارد که بیش از ساعت موظفی کارمندان را نگه دارد و در صورت سرپیچی کارمند چه اتفاقی می افتد باسپاس از شما

سوالات مرتبط

2 پاسخ
علی رهنما 3 ماه قبل پاسخ داده شده
ساعات تعیین شده برای کارگر باید توافقی باشد به شرط اینکه از 44 ساعت کار کمتر نباشد یا تجاوز نکند بقیه ساعات تعیین شده توافقی است با توجه به ماده 59 قانون کار، در حالت عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است: – موافقت کارگرو  پرداخت 40 درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی. در قانون کار، صراحت به ساعت کار کارگران اشاره شده است که کارفرما نمی تواند بیشتر از مدت تعیین شده از کارگران درخواست انجام کار کند؛ مگر در شرایطی که زمان انجام کار بین طرفین توافق شده باشد. بهره گیری کارگران بیشتر از ساعت کار قانونی تخلف محسوب می شود که در این شرایط امکان طرح شکایت قانونی علیه کارفرما وجود دارد.  
نیما - مشاور روابط کار 3 ماه قبل پاسخ داده شده
سلام و احترام این موضوع دقیقا به قرارداد کارگر مربوط می شود فلسفه اصلی اضافه کاری توافق کارفرما و کارگر است و در صورت عدم موافقت کارگر الزامی به حضور ایشان در کارگاه نیست اما موضوع مهم در یک قرارداد کار استاندارد ،اگر اضافه کاری کارگر از قبل پیش بینی شده باشد عدم حضور ایشان قصور محسوب می گردد این موضوع در مواردی مثل ماموریت کارگران نیز صدق می کند.
دکمه بازگشت به بالا