ارسال اظهارنامه در گروه پایین تر شخص حقیقی

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: اظهارنامه مالیاتیارسال اظهارنامه در گروه پایین تر شخص حقیقی
مهنوش ماندنی پرسیده شده در 2 ماه پیش
اگر گروه اول مشاغل باشیم و اظهارنامه عملکرد گروه 2 رد کنیم اداره مالیات چه تصمیمی میگیرد ؟ آیا جریمه دارد ؟
1 پاسخ
علی رهنما 2 ماه قبل پاسخ داده شده
تسلیم اظهارنامه گروه های بالاتر توسط صاحبان مشاغلی که در گروه های پایین تر قرار دارند (صاحبان مشاغل گروه سوم اظهارنامه گروه اول یا دوم ارائه نمایند با صاحبان مشاغل گروه دوم اظهارنامه گروه اول تسلیم نمایند، منعی ندارد، لکن مصرف انجام این امر مودی را در گروه های بالاتر قرار نخواهد داد حتما مشمول کتمان درآمدخواهیدشد
دکمه بازگشت به بالا