از چه نوع نوبت کاری هستند؟

پیمان پرسیده شده در 2 ماه پیش

کارگرانی که یک هفته از ساعت ۸ الی ۱۷ سرکار می آیند و یک هفته از ساعت ۱۷ تا ۲ بامداد از چه نوع نوبت کاریی باید بهره‌مند شوند؟ اگر شبها به عنوان اضافه کار چند ساعت بیشتر بمانند آیا نرخ اضافه کار آنها با اضافه کار در روز فرق دارد؟

1 پاسخ
Atefe.j 2 ماه قبل پاسخ داده شده
برای ساعت ۱۷ تا ۲ بامداد شبکاری تعلق می‌گیرد شبکاری از ساعت ۲۲ تا ۶ صبح محاسبه می شود که علاوه بردستمزد ساعت کاری عادی، ۳۵ درصد به مزد اضافه میگردد. یعنی از ۲۲ تا ۲ میزان ۴ ساعت شبکاری داشته و اگر بیشتر از ۸ ساعت کار عادی روزانه ش شده باشه ۴۰ درصد اضافه کاری هم بابت اضافه کاری تعلق میگیرد
دکمه بازگشت به بالا