اظهارنامه سفيد (اظهارنامه صفر)

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: اظهارنامه مالیاتیاظهارنامه سفيد (اظهارنامه صفر)
اردوان طالبى پرسیده شده در 2 سال پیش
اگر شخصى حقيقى در موعد مقرر اظهارنامه صفر تسليم كند ولى تمامى اعداد را صفر وارد كرده باشد و يا اظهارنامه سفيد یا همان اظهارنامه صفر داده باشد، آيا بازهم ميتواند از معافيت ماده ١٠١ (معافیت پایه مشاغل) استفاده كند؟
سوالات مرتبط

1 پاسخ
بهترین پاسخ
karami 2 سال قبل پاسخ داده شده
سلام باتوجه به  تبصره یک ماده 146 مکرر قانون مالیات های مستقیم  شرط برخورداری از معافیت های مالیاتی ارسال اظهار نامه عملکرد در موعد مقرر است و مطابق تبصره 3 ماده 22  بخشنامه 200/98/86 موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده  219 قانون مالیات های مستقیم مبالغ صفر قید شده در اظهارنامه ویا صورتهای مالی ضمیمه به آن ، به منزله تسلیم اظهارنامه مالیاتی مطابق با مقررات قانونی تلقی نخواهد شد.خیر اگر اظهار نامه سفید رد کنید نمیتوانید از معافیت های پیش بینی شده در قانون استفاده کنید    
دکمه بازگشت به بالا