حقوق بگیر غیراصلی در تبصره ماده ۸۶ قانون مالیات مستقیم

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیاتحقوق بگیر غیراصلی در تبصره ماده ۸۶ قانون مالیات مستقیم
haj behrooz 8 ماه قبل

در تبصره ماده ۸۶ از آنجاییکه در مورد پرداخت به حقوق بگیر غیر اصلی میباشد ، یعنی اگر طرف در جای دیگری از معافیت ماده ۸۴ استفاده میکند در جای دوم میشود حقوق بگیر غیراصلی ؟

1 پاسخ

سلام
منظور از حقوق بگیر غیراصلی، استفاده فرد مورد نظر از معافیت ماده ۸۴ در محل دیگری نیست بلکه منظور حقوق بگیری است که تحت عنوان کارمند در لیست حقوق اصلی پرداخت کننده حقوق قرار ندارد
به طور کلی اگر با حقوق بگیر قرارداد استخدامی ندارید و رابطه کارمندی و کارگری و کارفرمایی برقرار نیست به‌عنوان حقوق بگیر غیراصلی تلقی می‌شود

دکمه بازگشت به بالا
بستن