تولید داخلی صنایع دستی معاف هستش یا نرخ صفر؟

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات اشخاص حقوقیتولید داخلی صنایع دستی معاف هستش یا نرخ صفر؟
عرب شاهی پرسیده شده در 1 ماه پیش
تولید داخلی صنایع دستی معاف است یا مشمول مالیات با نرخ صفر؟
سوالات مرتبط

1 پاسخ
بهترین پاسخ
Rashidpour 1 ماه قبل پاسخ داده شده
برابر ماده 142 ق.م.م درآمد کارگاههای فرش دستباف و صنایع دستی از پرداخت مالیات معاف است ولی برابر ماده 146 مکرر ( الحاقی 1394/04/31) معافیت مذکور در ماده 142 ق.م.م به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می شود.
دکمه بازگشت به بالا