ثبت اجاره در صورت معاملات فصلی

سمیه فرهنگ پرسیده شده در 1 ماه پیش
برای صورت معاملات فصلی زمانی که هزینه اجاره رو میخوایم گزارش کنیم
میخواستم ببینم به چه صورتی این مبلغ رو من باید رد کنم
مبلغ اجاره 270/000/000 م
مبلغ مالیات اجاره : 50/625/000
مبلغی که ما به موجر پرداخت میکنیم مالیات اجاره رو کسر میکنیم بعد پرداخت رو انجام میدم :۲۱۹/۳۷۵/۰۰۰
حالا میخواستم ببینم جمع کل مبلغ اجاره رو برای فصل بهار :
۳x 27م بزنم
ومالیات مسکوره رو هم بزنم یا اینکه
۳x219,375
روبزنم ومالیات مسکوره رو هم بزنم
یا اینکه فقط
۳x27م
بزنم بدون مالیات مسکوره ؟

1 پاسخ
علی رهنما 4 هفته قبل پاسخ داده شده
مالیات و کسورات را که در معاملات فصلی نمیزنید همانطور که در دفاترتان کل اجاره رو هزینه میکنید و مطابقت با دفاتر شما اصلی ترین مساله است
فقط یک نکته ابهام میمونه به نطر میرسه در مورد محاسبه مالیات اجاره با مالک هماهنگی کنی مبلعی که کسر میکنید خیلی بیشتر از مالیات اداره دارایی میشود  معمولا حداقل مالیات رو پرداخت کنبد بهتره در حالی که خیلی بیشتر دارید کم میکنید

دکمه بازگشت به بالا