ثبت کرایه حمل مواد اولیه در گزارشات فصلی و ارزش افزوده

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات بر ارزش افزودهثبت کرایه حمل مواد اولیه در گزارشات فصلی و ارزش افزوده
جواد پرسیده شده در 2 ماه پیش

با سلام خدمت شمابا توجه به اینکه کرایه‌های حمل مواد اولیه خریداری شده به بهای تمام شده خرید منظور می گردد،آیا در اظهارنامه ارزش افزوده وگزارشات فصلی بهای تمام شده خرید لحاظ گردد یا صرفا بهای خرید بدون در نظر گرفتن کرایه پرداختی ، با توجه به اینکه بارنامه ها فاقد ارزش افزوده می باشد.

1 پاسخ
علی رهنما 2 ماه قبل پاسخ داده شده
اظهارنامه فصلی و ارزش افزوده فارغ از بهای تمام شده تنظیم میگردد عین فاکتور فقط درج گردد
دکمه بازگشت به بالا