حق الزحمه مدیرعامل غیر موظفی

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: حسابداری و حسابرسیحق الزحمه مدیرعامل غیر موظفی
معین پرسیده شده در 2 سال پیش

اگر مدیر عاملی که حقوق بگیر شرکت نباشد و از شرکت دیگری حقوق دریافت می کند، ولی طبق صورتجلسه هیات مدیره می تواند ماهیانه مبلغی را دریافت نماید،‌تحت چه عنوان سرفصلی باید ثبت گردد و تکلیف حسابداران در این خصوص در سامانه معاملات فصلی را بفرمایید!ایا می توان در سر فصل حق المشاوره این قرارداد را ثبت کرد!

سوالات مرتبط

3 پاسخ
علی رهنما 2 سال قبل پاسخ داده شده
این پرداخت تحت عنوان حق حضور در جلسات ثبت میشود و نیازی به ثبت در معاملات فصلی و...نمیباشد و قرارداد مشاوره هم لازم‌نیست 
معین 2 سال قبل پاسخ داده شده
ایا ملزم به درصدی از مبلغ ماهیانه بعنوان مالیات هستیم یا احتیاج نیست؟
علی رهنما 2 سال قبل پاسخ داده شده
اگر با تصویب مجمع عمومی یا حتی هیئت مدیره  باشد دارایی قبول میکند و مالیات هم‌نباید کسر شودحتی پاداش هم اگر  رقم معقولی باشد مشکلی نیست که به نسبت سود سنجیده میشود .اون هم‌ حداکثر ۶ درصد سود است ..ولی برخی ارقام غیر واقعی درج میکنند به این دلیل که سود کمتری نشان دهند محاسبه میکنند که ۱۰ درصد هم بخواهند مالیات دهند بهتر از ۲۵ درصد مالیات سود است هرچند امروزه کمی سخت شده و برگشت میشود
دکمه بازگشت به بالا