شروع به کار در قالب پیمانکاری و پرداخت بیمه و مالیات

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: بیمه تامین اجتماعیشروع به کار در قالب پیمانکاری و پرداخت بیمه و مالیات
راضیه جمالی پرسیده شده در 2 ماه پیش

سلام. در تاریخ 8 اردیبهشت 1401 اولین قرارداد پیمانکاری برای امور تاسیساتی با یک شرکت حقوقی در قالب فرد حقیقی منعقد شده است. در قرارداد ذکر شده که کلیه هزینه های مربوط به بیمه و مالیات کارگران با پیمانکار است. با توجه به اینکه کار توسط 3 کارگر انجام می شود برای بیمه کردن آن ها کد کارگاه و ردیف پیمان از بیمه گرفته شده است. چندین سوال مطرح است:1. با توجه به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی 31 خرداد است و قبل از این تاریخ صورت وضعیت اول را می توان وصول کرد، آیا بایستی اظهارنامه یا تبصره 100 رد شود؟ نحوه محاسبه مالیات برای همین مورد چگونه است؟ 2. پیمانکار قصد دارد برای اینکه پول بیمه کمتری بپردازد، برای همه کارگران حداقل دستمزد را در لیست بیمه منظور کند، اما در قرارداد شفاهی با کارگران رقم بالاتری را تقبل کرده که پرداخت کرده است، در این حالت یعنی در حالیکه از نظر بیمه هزینه کارگری کمتری پرداخت کرده، اما در واقعیت رقم بالاتری هزینه شده است و این در حالی است که این رقم پرداختی در جایی ذکر نشده و بنابراین جزو سود پیمانکار محسوب خواهد شد که مالیات به آن تعلق خواهد گرفت. آیا راهی وجود دارد که هم حق بیمه کمتر پرداخت شود و هم به کارگر حقوق بالاتری داده شود و هم این مقدار پرداختی از سود کسر گردد که مشمول مالیات نگردد؟ 3. پیمانکار خود در حال حاضر تحت بیمه یک شرکت دیگر مشغول می باشد، با توجه به اینکه در شیفت عصر در کارگاه خود مشغول به کار است بایستی خود پیمانکار که در کارگاه خود کارفرما محسوب میشود، بیمه کارفرمایی شود؟ معافیت بیمه کارفرمایی 5 نفره اینجا کاربرد دارد؟

1 پاسخ

بهترین پاسخ

علی رهنما 2 ماه قبل پاسخ داده شده

کارکرد ۱۴۰۱ را باید در ۱۴۰۲ ارسال کنید تا آخر خرداد کارکرد ۱۴۰۰ارسال میشوددر مورد حقوق کارکران حتما سعی کنید حقوق کارگران رو واقعی پرداخت کتید چون ضریب پیمان خیلی بیشتر از ۳۰ درصد پرسنل است و همزمان لیست را به دارایی هم بفرستید وگرنه هیچ راهی ندارد بلکه خطرات خودش را هم دارد
معافیت ۵ نفر در حال حاضر اجرا نمیشود اگر هم میشد شما مشنول ننیشدید و بیمه ایشان هم  جزو هزینه هاحساب نیست

راضیه جمالی
2 ماه قبل پاسخ داده شده

سلام. ممنونم از راهنمایی شما. این قرارداد قیمت مقطوع هست و ضریب پیمان نداره. پس بنظر شما بهترین راه هماهنگی بین لیست بیمه و لیست دارایی است؟

دکمه بازگشت به بالا