صدور صورتحساب در مورد بارنامه در سامانه مودیان

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سامانه مودیان و پایانه‌ فروشگاهیصدور صورتحساب در مورد بارنامه در سامانه مودیان
samaneh پرسیده شده در 2 ماه پیش

شرکت های حمل و نقل بارنامه از نرم افزارهای خاص سازمان حمل و نقل، بارنامه صادر میکنند با توجه به این که بارنامه از نرم افزار حسابداری شرکت صادر نمیشه و فقط اطلاعات درآمدی بارنامه صادر شده از نرم افزار سازمان و حمل و نقل در بارنامه ثبت میشه شناسه یکتای مالیاتی در چه حالتی در بارنامه گنجانده میشود و یا چگونه بارنامه ها به سامانه مودیان ارسال گردد؟

سوالات مرتبط

دکمه بازگشت به بالا

آموزش جامع و عملیاتی سامانه مودیان

12 ساعت آموزش + آپدیت‌های مستمر رایگان

کاملا اجرایی و با جزئیات کامل صفرتاصد مراحل

آموزش سامانه مودیان