صدور صورتحساب در مورد بارنامه در سامانه مودیان

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سامانه مودیان و پایانه‌ فروشگاهیصدور صورتحساب در مورد بارنامه در سامانه مودیان
حسین مجیدنیا پرسیده شده در 11 ماه پیش

با سلام شرکت های حمل و نقل بارنامه از نرم افزارهای خاص سازمان و حمل و نقل صادر میکنند با توجه به این که بارنامه از نرم افزار حسابداری شرکت صادر نمیشه و فقط اطلاعات درآمدی بارنامه صادر شده از نرم افزار سازمان و حمل و نقل در بارنامه ثبت میشه  شناسه یکتای  مالیاتی در چه حالتی در بارنامه گنجانده میشود

سوالات مرتبط

دکمه بازگشت به بالا