عدم قطعیت مالیات سال ۹۹ و مالیات قطعی صفر ۱۴۰۰

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: اظهارنامه مالیاتیعدم قطعیت مالیات سال ۹۹ و مالیات قطعی صفر ۱۴۰۰
نیری پرسیده شده در 2 ماه پیش

با توجه به عدم قطعی شدن مالیات سال ۹۹ و خالی بودن کادر آن و با توجه به عدم معافیت سال ۹۹ با وجود سال اول کاری و فعالیت برای ۸ ماه و درنظر گرفتن مالیات اولیه حدود ۳۰ملیون با توجه به ضریب رشته از طرف ممیز در گردش پوز حدود ۳۰ ملیون سال ۹۹ ،سال ۱۴۰۰ با گردش پوز  حدود سه و نیم برابر حداقل مالیات قطعی ۱۴۰۰ رو سیستم صفر نوشته با عنایت به اینکه امسال قطعا مالیات بیشتری از سال ۹۹ مطالبه خواهند کرد چه عددی رو باید بعنوان مالیات قطعی ۱۴۰۰ در نظر بگیرم اگر مجموع فروش خدمات رو کمی بالاتر از گردش پوز اظهار کنم ؟آیا اول باید مالیات ۹۹ رو قطعی کنم حتما و بپردازم تامحاسبه مالیات قطعی  سیستم ۱۴۰۰ از صفر خارج بشه؟

1 پاسخ
علی رهنما 2 ماه قبل پاسخ داده شده
اگر فروش درج شده با فروش واقعی شما همخوانی دارد همون مالیات صفر را بپدیرید و ثبت کنید  به هیچ وجه کار عیر اصولی مثل اصافه کردن درآمد نکنید خیلی نگران هستبد اظهارنامه بفرستید
دکمه بازگشت به بالا