عوارض جا به جایی در بارنامه حمل و نقل

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات بر ارزش افزودهعوارض جا به جایی در بارنامه حمل و نقل
حسابدار پرسیده شده در 1 سال پیش

عوارض جابه جایی که در بارنامه هست نباید در سامانه ارزش افزوده اعلام شود ؟ با باید اعلام شود؟

سوالات مرتبط

دکمه بازگشت به بالا