فعالیت با عنوان شخص حقوقی

هیربد پرسیده شده در 2 سال پیش

قرض از مزاحمت، من باب اینکه: متأسفانه تهدیدات مقرر شده توسط دولت نسبت به قوانین مالیاتی، عرصه برای کارِ بعنوان شخص حقیقی سخت شده؛ لذا بل اجبار باید به حالت کار بعنوان شخص حقوقی روی آورد؛ اما سؤالی که پیش میاد : چنانچه خودِ ما صاحب شرکت نباشیم و بعنوان مثال در یک پروژه ساختِ ساختمان (به علت اینکه تازه وارد این حرفه شدیم ، نه شرکتی ثبت کردیم و نه مکانی بعنوان دفتر استقرار داریم و بعنوان یک فرد با یک شرکت یا فردی که قبلا شرکت ثبت کرده شریک میشویم و یا اینکه بعنوان عضوی جدید وارد اون شرکت میشم با سمتهایی اعم از عضو هیئت مدیره، مدیر اجرایی یا... اما علاوه بر سرمایه گذاری، عهده داری اجرای ساختمان هم متقبل میشیم؛ در این حالت چه بابد کرد که شخص حقوقی تلقی شویم و مشمول قوانین مالیاتی حقیقی ها نشویم؟

سوالات مرتبط

1 پاسخ
علی رهنما 2 سال قبل پاسخ داده شده
البته تصور غلطی هست که اشخاص حقیقی سخت تر میگیرند برای اینکه شخص حقوقی تلقی شوید باید شرکت ثبت کنید مزیت شرکت داشتن در اعتبار بیشتر و استفاده از امکانات شرکتی و قبول یک سری هزینه ها است و هرچه بگذرد ارزش شرکت بیشتر میشود ولی هیچوقت بخاطر مالیات کاری نکنید اهداف بزرگ دیگری در سر داشته باشید
دکمه بازگشت به بالا