مالیات ارزش افزوده نمایندگان بیمه

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات بر ارزش افزودهمالیات ارزش افزوده نمایندگان بیمه
میلاد پرسیده شده در 2 هفته پیش
نمایندگان بیمه در قسمت اظهار نامه ارزش افزوده، قسمت فروش و خرید، چه ارقامی رو باید وارد کنند؟

1 پاسخ
علی رهنما 1 هفته قبل پاسخ داده شده
ففط کمیسیون دریافتی که ارزش افزوده و مالیات عملکرد تعلق میگیزد

دکمه بازگشت به بالا