مبنای تسویه سنوات پایان سال قبل در سال جدید

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: قانون کار و حقوق و دستمزدمبنای تسویه سنوات پایان سال قبل در سال جدید
علی پرسیده شده در 3 هفته پیش

با سلام کارفرمای من پایان هرسال سنوات پایان سال را تسویه میکرداما برای سنوات ۱۴۰۰ تا پایان آبان ۱۴۰۱ هیچ گونه پرداختی نداشته است و در پایان آبان ۱۴۰۱ میخواهد سنوات را تسویه نماید با چه پایه حقوقی باید تسویه نمایده؟پایه حقوق ۱۴۰۰یا پایه حقوق ۱۴۰۱

سوالات مرتبط

1 پاسخ
علی رهنما 3 هفته قبل پاسخ داده شده
طبق قانون  پرداخت سنوات علی الحساب است و هرسال باید بروزآوری شود ولی اگر در پایان سال به صورت قطعی تسویه میشوید نیازی به بروز آوری نیست در این مورد شما اگر تسویه حساب انجام شده و فقط کمبود نقدینگی باعث تاخیر شده به ترخ ۱۴۰۰ وگرنه که تاپایان سال صبر کنند و دوسال را با نرخ ۱۴۰۱ حساب کنند
دکمه بازگشت به بالا