مبنای محاسبه سنوات کارکنان

مرجان پرسیده شده در 2 ماه پیش

بر اساس این رای هیات بدوی، سنوات کل موارد فیش حقوقی می باشد. آیا شما اطلاعی از این موضوع دارید؟اولاً: براساس رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۳۲۸– ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۹۹– ۵/۸/۱۳۹۹ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری و با عنایت به مفاد مواد ۲۴، ۳۱، ۳۴ و ۳۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹ پاداش سنوات استحقاقی به میزان کلّیه اقلام مندرج در قرارداد کار یا حکم کارگزینی که حقوق نامیده می‌شود، تعیین می‌گردد. در رای اخیر، مبنای محاسبه‌ی حق سنوات، هرچیزی است که در دایره‌ی دستمزد کارگر قرار می‌گیرد؛ یعنی هر المانی که به ازای کار در ساعات عادی، به عنوان حقوق به کارگر پرداخت می‌شود.

1 پاسخ
علی رهنما 2 ماه قبل پاسخ داده شده
بله بله کاملا درست و صحیح است به همه حقوق و مزایایی که یک روز حقوق کارگر را تشکیل میدهند  ولی مزایایی از قبیل حق مسکن و بن و اولاد و شبکاری و نوبتکاری و مرخصی و اضافه کاری تعلق نمیگیرد
دکمه بازگشت به بالا