نحوه محاسبه صحیح شب کاری

میمنه قادری پرسیده شده در 2 ماه پیش

ساعت کار پرسنلی در طول ماه در یک شرکت تولیدی از ساعت۱۷:۰۰ تا ساعت۰۷:۳۰ صبح می باشد آیا علاوه بر اضافه کاری باید شب کاری هم لحاظ شود؟
چند ساعت شب کاری باید محاسبه شود و نحوه اش به چه صورت می باشد؟

1 پاسخ
نیما – مشاور روابط کار 1 ماه قبل پاسخ داده شده
سلام و احترام
از ساعت 22 تا 6 صبح مشمول دریافت شبکاری است
میشه 8 یاعت
اگر مزد هر ساعت کارگر در زمان معمول 10 تومان باشد باید برای هر ساعت شیکاری 3/5 تومان به کارگر بیشتر پرداخت گردد

دکمه بازگشت به بالا