پرداختهای متناوب به مدیر عامل

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سایر موضوعات مالیاتیپرداختهای متناوب به مدیر عامل
امامی پرسیده شده در 2 سال پیش

با سلام روز خوش به مدیر عامل علاوه بر حقوق مبالغی مازاد پرداخت شده که در لیست بیمه و مالیات حقوق لحاظ نشده این مبالغ رو به چه عنوانی در دفاتر بیارم که مشمول بیمه  و مالیات نباشه و با لیست حقوق مغایرت ایجاد نشه؟

سوالات مرتبط

3 پاسخ
971814528809 2 سال قبل پاسخ داده شده
سلام در حساب جاری شرکا گردش دهید   
علی رهنما 2 سال قبل پاسخ داده شده
پرداخت به مدیرعامل تحت هر عنوانی به خصوص در جاری شرکا از نطر دارایی فرار مالیاتی تشخیص داده میشود .علت پرداخت به مدیر عامل باید توجیه داشته باشد .تا حایی که امکان دارد مبالغ را از حساب ایشان در اسناد خارج و در حسابهایی مثل بستانکاران که اطمینان دارید و میتوانید هماهنگ کنید گم کنید مثلا یک شرکت از شما طلبکاره انگار پرداخت داشته اید و یک راه دیگر کسانی که آشنا هستند بابت این پرداختها بدهکار کنید یا با حساب مدیرعامل جوری کار کنید که پول میدهید و میگیرید یا به جای پرداخت به مدیرعامل مثلا هزینه انجام داده اید  و هر راهی که این پرداختها به حداقل برسد  و یا اینکه صاف و ساده بگید ایشان بدهکار شده اند قراره پس بدهند و در بدهکاران  ثبت کنید  البته این راهها درصورتیه که موظف به حسابرسی نباشید و یا این پرداختها در قبال بعصی خریدها در طول سال کسر میشده  اگر جواب کامل نگرفتید چون دلیل این واریزی ها را نگفتید وازسال جدید سعی کنید به تنخواه کردان و مدیرعامل و بقبه پول بیمورد واریز نکنید و تاجای امکان اصلا از جاری شرکا استفاده نکنید
علی رهنما 2 سال قبل پاسخ داده شده
پرداخت به مدیرعامل تحت هر عنوانی به خصوص در جاری شرکا از نطر دارایی فرار مالیاتی تشخیص داده میشود .علت پرداخت به مدیر عامل باید توجیه داشته باشد .تا حایی که امکان دارد مبالغ را از حساب ایشان در اسناد خارج و در حسابهایی مثل بستانکاران که اطمینان دارید و میتوانید هماهنگ کنید گم کنید مثلا یک شرکت از شما طلبکاره انگار پرداخت داشته اید و یک راه دیگر کسانی که آشنا هستند بابت این پرداختها بدهکار کنید یا با حساب مدیرعامل جوری کار کنید که پول میدهید و میگیرید یا به جای پرداخت به مدیرعامل مثلا هزینه انجام داده اید  و هر راهی که این پرداختها به حداقل برسد  و یا اینکه صاف و ساده بگید ایشان بدهکار شده اند قراره پس بدهند و در بدهکاران  ثبت کنید  البته این راهها درصورتیه که موظف به حسابرسی نباشید و یا این پرداختها در قبال بعصی خریدها در طول سال کسر میشده  اگر جواب کامل نگرفتید چون دلیل این واریزی ها را نگفتید وازسال جدید سعی کنید به تنخواه کردان و مدیرعامل و بقبه پول بیمورد واریز نکنید و تاجای امکان اصلا از جاری شرکا استفاده نکنید
دکمه بازگشت به بالا