پرداخت پاداش به کارکنان و بیمه و مالیات آن

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: بیمه تامین اجتماعیپرداخت پاداش به کارکنان و بیمه و مالیات آن
ساناز پرسیده شده در 3 ماه پیش

سلام.اگه بخوهیم مبلغ پاداش انگیزشی کارکنان تو فیش حقوق و دستمزد بیاریم و بیمه و مالیات پرداخت بکنیم تحت چه عنوان بیاریم که بعدا در رسیدگی تامین اجتماعی و دارایی جریمه نشیم؟مبلغ کل ۵۰ میلیون که بین کارکنان بصورت گردشی متفاوت

Sanaz2327 3 ماه قبل پاسخ داده شده

سلام.جناب رهنما اگه ما این مبلغ تو لیست حقوق تحت عنوان هزینه ورزشی بیاریم از مالیات معاف بشه ولی بیمه پرداخت کنیم بعدا واسه رسیدگی تامین اجتماعی یا دارایی جریمه نمیکنه که چرا این مبلغ بین پرسنل ثابت نبوده و گردشی بوده(البته مبلغ کل در هر ماه ثابت است ولی بین پرسنل گردشی متفاوت.حتی ممکنه ۱چند ماه به یک نفر اصلا پرداخت نشود)

سوالات مرتبط

2 پاسخ
علی رهنما 3 ماه قبل پاسخ داده شده
اگر در لیست بیمه و مالیات آورده شود که مشکلی ندارد بخصوص که بیمه و مالیات را میخواهید پرداخت کنید عنوان آن زیاد مهم‌نیست .پاداش بهره وری یا انگیزشی یا سالانه و یا هر اسمی باشه مهم‌نیست
علی رهنما 3 ماه قبل پاسخ داده شده

در مورد مبلغ پاداش که به عنوان کمک هزینه ورزشی پرداخت شود به این صورت قابل قبول نیست .هزینه هاییکه به عنوان کمک به گسترش ورزش بین کارگران باشد به صورت خیلی محدود با مدارک مستند هزینه قابل قبول مالیاتی است
شما اگر این مبلغ را در لیست ها نیاورید و پرداختها تحت یک سری اصول و ضوابط که به آن اشاره کرده اید انجام شود و اگر بیشتر از۳۰درصد حقوق پایه نشود مشمول کسر حق بیمه نمیشود البته یک شرط دیگه هم گذاشته شده که باید به تایید
تأییدیه اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار برسد
در مورد مالیات به هر صورتی پاداشها مشمول مالیات است

Sanaz2327 3 ماه قبل پاسخ داده شده

ممنون

دکمه بازگشت به بالا