ثبت حسابداری صورت وضعیت تاییده شده

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: حسابداری و حسابرسیثبت حسابداری صورت وضعیت تاییده شده
رضوان پرسیده شده در 2 سال پیش

تایید صورت وضعیت به مبلغ ***** که پس از کسر کسورات قانونی طی چک ۳ دوره بانک تسویه شد میشه نحوه ثبت را رهنمایی کنید

سوالات مرتبط

1 پاسخ
علی رهنما 2 سال قبل پاسخ داده شده
صورتوضعیت ابتدا وقتی تایید میشود به حساب درآمد ببرید و در مقابل کارفرما یا پیمان رو بدهکار کنید کسورات بیمه و مالیات اگر دارد را به حساب پیش پرداخت ببرید و کارفرما رو بستانکار کنید سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه اگر دارد به حساب بدهکاری سپرده ها برده و کارفرما بستانکار میشود اگر قسط پیش دریافت کسر شده این حساب بدهکار و کارفرما بستانکار میشود  هر حساب دیگری در این بین است را سند صادر کنید .در پایان مانده حساب شما رقمی است که کارفرما باید پرداخت کند فاصله بین تایید تا پرداخت معمولا زمان دارد .هنگام پرداخت هم کارفرما بستانکار میشود و بانک یا اسناد دریافتنی بدهکار میشوند
دکمه بازگشت به بالا