مبنای محاسبه بازخرید مرخصی

مرضیه پرسیده شده در 2 سال پیش

باسام واحترام برای محاسبه مانده مرخصی بایستی غیراز حقوق پایه حقوق ومزایای به تبع شغل و به تبغ شاغل هردومحاسبه شود ؟

سوالات مرتبط

1 پاسخ
علی رهنما 2 سال قبل پاسخ داده شده
برای پرداخت ذخیره سنوات و عیدی و ذخیره مرخصی کلیه حقوق و مزایا با هم جمع میشوند به جز مزایای قانونی مثل حق مسکن و خواروبار و اولاد و بن کارگری
دکمه بازگشت به بالا