محاسبه اضافه کار فروردین ماه

حیفا پرسیده شده در 10 ماه پیش

استاد ازآنجایی که فروردین ماه ساعات موظفیم پرسنل تکمیل نمیشود وهرشخص در شرکت مااز ۸صبح مشغول به کارمیشود تا ۱۸ ، چگونه اضافه کار آنها را محاسبه کنم ‌؟ برمبنای ۲۲۰ ساعت اگر محاسبه کنم به ضرر کارگر هاست بیزحمت راهنمایی کنید

سوالات مرتبط

8 پاسخ
farshad 9 ماه قبل پاسخ داده شده
ساعتهای موظفی رو با تناسب به روزهای غیر تعطیل لحاظ کنید.
farshad 9 ماه قبل پاسخ داده شده
ساعتهای موظفی رو با تناسب به روزهای غیر تعطیل لحاظ کنید.
farshad 9 ماه قبل پاسخ داده شده
ساعتهای موظفی رو با تناسب به روزهای غیر تعطیل لحاظ کنید.
farshad 9 ماه قبل پاسخ داده شده
ساعتهای موظفی رو با تناسب به روزهای غیر تعطیل لحاظ کنید.
farshad 9 ماه قبل پاسخ داده شده
ساعتهای موظفی رو با تناسب به روزهای غیر تعطیل لحاظ کنید.
farshad 9 ماه قبل پاسخ داده شده
ساعتهای موظفی رو با تناسب به روزهای غیر تعطیل لحاظ کنید.
farshad 9 ماه قبل پاسخ داده شده
ساعتهای موظفی رو با تناسب به روزهای غیر تعطیل لحاظ کنید.
علی رهنما 9 ماه قبل پاسخ داده شده
ساعات کارکرد پرسنل را هفتگی حساب کنید و اگر پارسال کارکرد داشته اند حتی اگر قرارداد جدید بسته اند تعطیلات هفته اول را مستحق دریافت هستند و هیچ ماهی درسال ۲۲۰ نمیشود و کار غلط و غیر قانونی است  هر کارگر در هفته ۴۴ ساعت باید کار کند مازاد آن اضافه کار است تعطیلات و جمعه ها هم اگر کامل کارکنند تعلق میگیرد اگر شرکت تا ۱۵ فروردین تعطیل بوده میتونید یا مرخصی با حقوق بدهید و بعدا کم کنید یا بدون حقوق بزنید
علی رهنما 9 ماه قبل پاسخ داده شده

اگر سوال شما رو درست متوجه نشدم بفرمایید مبنای محاسبه اضافه کاری همان ۲۲۰ است یعنی ساعات اصافه کار ضربدر ۱.۴۰ ضربدر حقوق ماهانه تقسیم بر ۲۲۰ ولی مبنای محاسبه ساعت اصافه کار در هرماه فرق میکند

دکمه بازگشت به بالا

تخفیف ویژه روز پدر

برای 4 دوره پرمخاطب سایت حسابنو

تخفیف روز پدر