پایه سنوات تجمیعی در کارگاه‌های عادی

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: قانون کار و حقوق و دستمزدپایه سنوات تجمیعی در کارگاه‌های عادی
شالچی پرسیده شده در 2 سال پیش

عرض ادب. شرکتهایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل هستند پایه سنوات بصورت تجمیعی محاسبه میشه یا فقط پایه سنوات اعلامی اداره کار ؟؟؟

سوالات مرتبط

1 پاسخ
علی رهنما 2 سال قبل پاسخ داده شده
مطابق بخشنامه های مزد به کارگرانی که بیش از یک سال سابقه کار داشته باشند و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنها گذشته باشد مبلغی به عنوان پایه (سنوات) و یا مزد پایه پرداخت می شود. به بیان ساده تر در سالگرد استخدام کارگر مبلغ پایه سنوات همان سال باید پرداخت گردد. جمله “یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشند” در بند ۲ بخشنامه مزد ۱۳۹۹ و بخشنامه های مزد سال های قبل بیانگر این موضوع است که پایه سنوات سال های گذشته ی کارگران حفظ شده و پایه سنوات سال جدید بر آن اضافه خواهد شد. در قانون کار به صورت صریح اصطلاح پایه سنوات تجمیعی وجود ندارد. از آنجایی که پایه سنوات کارگران در سال های گذشته ابتدا باید به میزان درصد افزایش مزد سال جدید افزایش یافته و با پایه سنوات سال جاری جمع شوند، لذا به دلیل جمع شدن پایه سنوات سال های قبل و انباشته شدن آن روی هم به پایه سنوات بیش از دو سال سابقه کار پایه سنوات تجمیعی گفته می شود. قید عبارت پایه سنوات تجمیعی در قرارداد کار و یا فیش حقوق الزامی نیست ولی درج آن به بیننده حقوق و مزایای کارگر پرداخت پایه سنوات سال های گذشته را متذکر می شود
دکمه بازگشت به بالا