ارسال پیامک با وجود تسلیم اظهارنامه مالیاتی

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: اظهارنامه مالیاتیارسال پیامک با وجود تسلیم اظهارنامه مالیاتی
پدرام محمدي پرسیده شده در 1 ماه پیش

علی‌رغم اینکه اینجانب اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر در درگاه اداره مالیات ثبت و مالیات خود را بر اساس میزان تعیین شده از طریق درگاه مالیاتی پرداخت نموده ام و پیامک ثبت اظهارنامه نیز برای اینجانب ارسال گردیده اما مجددا از درگاه مالیاتی پیامکی برای اینجانب ارسال گردیده مبنی بر اینکه شما اظهارنامه مالیاتی خود را با فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات مستقیم برای عملکرد سال ۱۴۰۰ اقدام ننموده اید.
علت ارسال این پیامک از طرف درگاه مالیاتی چیست؟

1 پاسخ
علی رهنما 1 ماه قبل پاسخ داده شده
نبود یک ساختار مناسب و تفکیک ارسال شده ها و نشده ها   شما اهمیت ندهید

دکمه بازگشت به بالا