افزایش مزایای به تبع شغل

مهدی پرسیده شده در 2 سال پیش
آیا برای محاسبه فوق العاده هایی که درصدی از مزد را در بر میگیرد مانند فوق العاده شغل یا مزایای سرپرستی و ... این درصد افزایش میبایست در حداقل دریافتی اعمال شود یا حداقل دریافتی+ مجموع پایه سنوات دریافتی؟
سوالات مرتبط

2 پاسخ
بهترین پاسخ
نیما - مشاور روابط کار 2 سال قبل پاسخ داده شده
سلام و احترام مزایای به تبع شغل که ترمیم کننده مزد کارگران است در مشاغل معمول از قواعد عرف کارگاه محسوب می گردد و هر ساله همرا با حقوق و پایه سنوات جمع شده و در سال جدید ضربدر افزایش سایر سطوح مزدی می شوند که توسط شورای عالی کار تصویب شده است
علی رهنما 2 سال قبل پاسخ داده شده
مزایای به تبع شغل مختص استخدامهای کشوری است به مزایای مندرج در احکام پرسنل مشمول اداره کار مزایای شاغل میگویند که همه افزایش های اعلام شده باید به این موارد تعلق گیرد 
دکمه بازگشت به بالا