بیمه پردازی کارآموزان

علی پرسیده شده در 2 ماه پیش

سلام جناب وقت بخیر بنده با قبول و توافق خودم در شرکتی کار آموزی حسابداری کار میکنم بدون حقوق و بیمه. با مراجعه بازرس بیمه به شرکت بنده نفهمیده گفتم از برج ۱۲ اینجا کار آموزم هفته ای ۲ یا ۳ روز میامراه حلی برای اثبات اینکه کارفرما با اصرار من قبول کرد من بیام کار آموزی و جریمه نشود وجود دارد؟

2 پاسخ
علی رهنما 2 ماه قبل پاسخ داده شده
کارآموزان هم باید به نسبت ساعات حصور بیمه شوند و ساعات کسری کار ایشان توسط تامین اجتماعی تقبل میشود کارفرما خلاف کرده اند
علی رهنما 2 ماه قبل پاسخ داده شده
کارآموزان هم باید به نسبت ساعات حصور بیمه شوند و ساعات کسری کار ایشان توسط تامین اجتماعی تقبل میشود کارفرما خلاف کرده اند
دکمه بازگشت به بالا