صندوق پس انداز پرسنل

Msh پرسیده شده در 2 سال پیش

باسلام در شرکتی صندوق پس اندازی تاسیس شده است که هر ماه ۵ در صد از حقوق پرسنل و به همین میزان سهم کارفرما ( یعنی به همان مقدار کسر از حقوق کارمند ، کارفرما نیز همان مبلغ را اضافه میکند) جهت پس انداز به این صندوق واریز می شود. کارکرد این صندوق این چنین هست که سود فرد به همراه اصل پرداختی خودش و سهم کارفرما بعد از انصراف از صندوق یا بازنشستگی طبق قوانین خود صندوق به آنها داده می شود. مبلغ سهم کارمند در هزینه حقوق وی در فیش می آید و بیمه و مالیات ان نیز کسر گردیده و پرداخت می شود در خصوص هزینه حقوقی بعلت پرداخت سهم کارفرما ایجاد می گردد چگونه باید عمل نمود؟؟؟  و این هزینه تحت چه عنوانی ثبت گردد که شامل بیمه و مالیات نشود؟؟؟

سوالات مرتبط

1 پاسخ
علی رهنما 2 سال قبل پاسخ داده شده
این صندوق را جدا از شرکت حسابداری کنید یک سیستم حسابداری ایجاد کنید و اگر خیلی اصرار دارید در سیستم حقوق شما انجام شود یک قلم صندوق وام را بدهکار و بستانکار کنید. و در صندوق سند معکوس بزنید وقتی از حقوق کارگران کسر میکنید درشرکت ' حقوق پرداختنی بدهکار صندوق بستانکار  و وقتی پرداخت میکنید صندوق وام بدهکار بانک بستانکار  و در صندوق وام' شرکت بدهکار حق عضویت ها بستانکار و وقتی دریافت میشود بانک بدهکار  حق عضویت شرکت هم مستقیم با خود صندوق وام طرف است که سند آن در شرکت صادر میشود  حتما حساب جاری و سیستم جدا بذارید و وام را از همان بانک پرداخت کنید و سود همانجا تشخیص دهید 
دکمه بازگشت به بالا