ارسال لیست ما به التفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت1402

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات حقوقارسال لیست ما به التفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت1402
اسما پرسیده شده در 3 هفته پیش

با سلام.درماههای فروردین و اردیبهشت بعلت مشخص نبودن مبلغ افزایش قراردادپیمانکاری، کارفرمایمان درسال جدید، حقوقهای پرسنل را براساس قانون کارافزایش داده و درلیست بیمه ثبت نمودیم و برهمان اساس هم در لیست دارایی ثبت و ارسال نمودیم ولی براساس حقوق سال قبل به پرسنل پرداخت نمودیم، دراوایل تیرماه مبلغ افزایش قرارداد ودرنتیجه افزایش حقوقها مشخص گردیده و درمهرماه مبلغ مابه التفاوت حقوق فروردین واردیبهشت را بحساب پرسنل واریز کردیم.لطفا راهنمایی بفرمایید این مابه التفاوت حقوقها را باید در سامانه ی دارایی تحت چه عنوانی ثبت کنیم تا درهزینه ی حقوقمان محاسبه گردد.یا کلا نباید ثبت کنیم وهمان لیستهای ارسالی اول سال کافی می باشد؟

سوالات مرتبط

1 پاسخ
علی رهنما 2 هفته قبل پاسخ داده شده
در نهایت و موقع بررسی پرونده مالیاتی شما ارقام هزینه های ثبت شده در دفاتر باید با سامانه همخوانی داشته باشد وگرنه جریمه خواهید شد تحت عنوان سایر بیاورید اگر حسابرسی بیمه هم میشوید هم همینطور است .اگر اصولی کار میکنید در بیمه و مالیات درج کنید
دکمه بازگشت به بالا