مسابقه-به نظر شما چه مواردی تراکنش مشکوک است؟

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات اشخاص حقوقیمسابقه-به نظر شما چه مواردی تراکنش مشکوک است؟
حسابنو عضو سایت پرسیده شده در 2 سال پیش
ابراهیم صدرایی - مدرس و مشاور امور مالی و مالیاتی عضو سایت 2 سال قبل پاسخ داده شده

لطفا نظرات خود را در قالب پاسخ به سوال، ثبت کنید، به 2 نفر از دوستانی که پاسخ دهند (بدون در نظر گرفتن پاسخ صحیح یا غلط) کارگاه حقوق و دستمزد 1401 که به زودی برگزار می‌شود، هدیه خواهد شد…

مبینا کمالی جو 2 سال قبل پاسخ داده شده

حسابی که در مالیات ثبت شده اما تراکنش نداره

اسلام 2 سال قبل پاسخ داده شده

حساب های که به دارایی معرفی نشه و ثبت گردش حساب در دفاتر ثبت نشه

حسین شالویی 2 سال قبل پاسخ داده شده

تراکنش هایی مشکوک می باشند که واریزی به حساب های بانکی بدون مبدا و منشا مشخصی باشد و بابت این تراکنش ها اسناد و مدارک مستند به امور مالياتی ارائه ندهد.

سعید پارسائی 2 سال قبل پاسخ داده شده

حسابهای که بیش از ۴۰تا۵۰واریزی در ماه دارد و هیچگونه فعالیت تجاری ندارد

حسین شالویی 2 سال قبل پاسخ داده شده

تراکنش هایی مشکوک می باشند که واریزی به حساب های بانکی بدون مبدا و منشا مشخصی باشد و بابت این تراکنش ها اسناد و مدارک مستند به امور مالياتی ارائه ندهد.

مریم 2 سال قبل پاسخ داده شده

مبالغ بالایی که در دفاتر نیامده و در حسابهای بانکی که معرفی نشده به سازمان

مرجان حاجیلو 2 سال قبل پاسخ داده شده

حساب‌هایی که بیش از ۴۰ مورد واریزی در ماه دارد و فعالیت تجاری نیز ندارد

مومنی 2 سال قبل پاسخ داده شده

تراکنش های بانکی مشکوک تلقی میشوند که ورودی و خروجی حساب ها بدون سند بوده و هیچگونه مبدا و طرف مشخصی ندارد و اطلاعاتی از آن حساب به دارایی ارائه یا معرفی نشده باشد.

مومنی 2 سال قبل پاسخ داده شده

تراکنش های بانکی مشکوک تلقی میشوند که ورودی و خروجی حساب ها بدون سند بوده و هیچگونه مبدا و طرف مشخصی ندارد و اطلاعاتی از آن حساب به دارایی ارائه یا معرفی نشده باشد.

قاسم زاده 2 سال قبل پاسخ داده شده

حسابی که به دارایی معرفی شده و تراکنش نداره

مومنی 2 سال قبل پاسخ داده شده

تراکنش های بانکی مشکوک تلقی میشوند که ورودی و خروجی حساب ها بدون سند بوده و هیچگونه مبدا و طرف مشخصی ندارد و اطلاعاتی از آن حساب به دارایی ارائه یا معرفی نشده باشد.

مهديس طالبي زاده 2 سال قبل پاسخ داده شده

تراكنش هاي بانكي كه مبدا و مقصد وجوه نامشخص باشد تراكنش مشكوك بانكي ناميده مي شود

مومنی 2 سال قبل پاسخ داده شده

تراکنش های بانکی مشکوک تلقی میشوند که ورودی و خروجی حساب ها بدون سند بوده و هیچگونه مبدا و طرف مشخصی ندارد و اطلاعاتی از آن حساب به دارایی ارائه یا معرفی نشده باشد.

سعید پارسائی 2 سال قبل پاسخ داده شده

حسابهای که بیش از ۴۰تا۵۰واریزی در ماه دارد و هیچگونه فعالیت تجاری ندارد

بهنام رزمی 2 سال قبل پاسخ داده شده

تراکنش های بانکی مشکوک تلقی میشوند که ورودی و خروجی حساب ها بدون سند بوده و هیچگونه مبدا و طرف مشخصی ندارد و اطلاعاتی از آن حساب به دارایی ارائه یا معرفی نشده باشد.

shirin 2 سال قبل پاسخ داده شده

وجوه واریزی که مبدا و مقصد آن مشخص نیست و مدارک واسنادیبابت ارایه نداشته باشد
وجوهی واریز ی که درآمد کتمان شده باشه حواله وکارت به کارتها نامشخص , ودر دفاتر ثبت نشده باشند

شادی 2 سال قبل پاسخ داده شده

حسابهای که بیش از ۴۰ تا ۵۰ واریزی در ماه دارد و فعالیت تجاری ندارد.

سارا فیضی 2 سال قبل پاسخ داده شده

حسابهایی که هیچ گونه مدارک و مستنداتی دال بر اینکه جزو فعالیت شرکت می باشد وجود ندارد .

بهنام رزمی 2 سال قبل پاسخ داده شده

تراکنش های بانکی مشکوک تلقی میشوند که ورودی و خروجی حساب ها بدون سند بوده و هیچگونه مبدا و طرف مشخصی ندارد و اطلاعاتی از آن حساب به دارایی ارائه یا معرفی نشده باشد.

Azarshin 2 سال قبل پاسخ داده شده

تراکنش‌هایی که مستندات نداشته و یا بصورت ناگهانی و مبلغی بیشتر از تراکنش های عادی شخص باشد

سارا فیضی 2 سال قبل پاسخ داده شده

حسابهایی که هیچ گونه مدارک و مستنداتی دال بر اینکه جزو فعالیت شرکت می باشد وجود ندارد .

Shahzad 2 سال قبل پاسخ داده شده

وجوه واریزی که ماهیت درآمدی ندارد و سندی برای اثباتش ارائه نشده است
مبدا و منشا این تراکنش ها بر اساس مستندات قانونی و معتبر نباشد
مبالغ تراکنش ها متناسب با نوع شخصیت و نوع فعالیت اقتصادی فرد نباشد
حسابهایی که از قبل به دارایی معرفی نشده است

حمیدی 2 سال قبل پاسخ داده شده

با سلام
حواله ها و کارت به کارت های مبلغ بالاو تعدد تراکنش ها بالای ۴۰ عدد

مژگان 2 سال قبل پاسخ داده شده

واریزی کارت به کارت وحواله

حامد 2 سال قبل پاسخ داده شده

واریزی هایی که مبدا و منشا قابل ردیابی نداشته باشند.
درآمد های تراکنشی که کتمان شده باشند.

سارا 2 سال قبل پاسخ داده شده

تراکنش های که مبدا و منشا آنها مشخص نیست

سارا 2 سال قبل پاسخ داده شده

تراکنش های که مبدا و منشا آنها مشخص نیست

سارا 2 سال قبل پاسخ داده شده

تراکنش های که مبدا و منشا آنها مشخص نیست

رزا 2 سال قبل پاسخ داده شده

پولهای ورودی ک مبدا و منشا آنها مشخص نباشد

ندا 2 سال قبل پاسخ داده شده

واریزی های که متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی باشه که دارای پرونده مالیاتی هستن

ندا 2 سال قبل پاسخ داده شده

واریزی های که متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی باشه که دارای پرونده مالیاتی هستن

ندا 2 سال قبل پاسخ داده شده

واریزی های که متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی باشه که دارای پرونده مالیاتی هستن

ندا 2 سال قبل پاسخ داده شده

واریزی های که متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی باشه که دارای پرونده مالیاتی هستن

پویا 2 سال قبل پاسخ داده شده

حسابهایی ک مربوط به واحد تجاری و .. بوده و دارای بیشترین تراکنش می باشد ولی به دارایی بعنوان حساب شرکت معرفی نشده باشد

خانم شکراللهی 2 سال قبل پاسخ داده شده

اگر ببینم در بازه زمانی کوتاهی در پرینت بانکی، تراکنش های مبلغ پایین، اما در مجموع، رقم بالا اتفاق افتاده باشد. البته بعضی بانک ها کار مودی رو سخت کردن و پرینت تجمیعی چاپ میکنن.

خانم شکراللهی 2 سال قبل پاسخ داده شده

اگر ببینم در بازه زمانی کوتاهی در پرینت بانکی، تراکنش های مبلغ پایین، اما در مجموع، رقم بالا اتفاق افتاده باشد. البته بعضی بانک ها کار مودی رو سخت کردن و پرینت تجمیعی چاپ میکنن.

فاطمه رشیدی 2 سال قبل پاسخ داده شده

در صورت عدم مطابقت اطلاعات حسابهای بانکی با عملکرد همان سال مودی

محمد رضائی 2 سال قبل پاسخ داده شده

حساب بانکی فعالین اقتصادی که بالای ۵ میلیارد تومان با منشا نا مشخص دارند

محسن کیوانی 2 سال قبل پاسخ داده شده

وجوه وارد شده به حساب اشخاص حقیقی یا حقوقی در صورتی که مبدا و منشا آن مشخص نباشد

زهرا 2 سال قبل پاسخ داده شده

مبالغ تراکنش ها متناسب با نوع شخصیت و نوع فعالیت اقتصادی فرد نباشد
حسابهایی که از قبل به دارایی معرفی نشده

زهرا 2 سال قبل پاسخ داده شده

واریزی هایی که مبدا مشخص ندارند

اسماعیل 2 سال قبل پاسخ داده شده

وجوه ورودی به حساب اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی)، در صورتی که مبدا و منشا آن مشخص نباشد، تراکنش بانکی مشکوک خواهد بود؛ به بیان دیگر، اگر مودی اسناد و مدارک معتبری برای تعریف ماهیت وجوه ورودی نداشته باشد، سازمان مالیاتی نسبت به رسیدگی و تعیین ماهیت آن اقدام می‌نماید. در اینجا دو حالت پیش می‌آید:

🔸 وجوه واریزی ماهیت درآمدی ندارد اما سندی بر اثباتش ارائه نشده است

🔸 وجوه واریزی نوعی درآمد کتمان شد

زهرا 2 سال قبل پاسخ داده شده

واریزی هایی که مبدا مشخص ندارند

زهرا خوشرو 2 سال قبل پاسخ داده شده

ورود و خروج وجوه به حساب‌های بانکی و بدون مبدا و منشا مشخص
وجوه واریزی ماهیت درآمدی نداشته باشد اما سندی هم بر اثباتش ارائه نشده است
سازمان مالیاتی در ابلاغیه شماره 205/11355 مورخ 00/3/2، مجموع تراکنش‌های بانکی بستانکار را پس از پالایش سیستمی و کسر مبالغ غیرمشکوک نظیر حقوق، تسهیلات، سودهای واریزی، تراکنش‌های انتقالی و یا اصلاحی و حتی کسر یارانه معیشتی مودی، ملاک رسیدگی قرار می‌دهد.

مریم رضائی 2 سال قبل پاسخ داده شده

صاحب تراکنش که فاقد پرونده مالیاتی باشد و دوم اینکه تراکنش با شغل مودی همخوانی نداشته باشد .

مریم رضائی 2 سال قبل پاسخ داده شده

صاحب تراکنش که فاقد پرونده مالیاتی باشد و دوم اینکه تراکنش با شغل مودی همخوانی نداشته باشد .

ehsan rooki 2 سال قبل پاسخ داده شده

حساب هایی که به اداره دارایی معرفی میشود ولی تراکنش ندارند

محمد رضائی 2 سال قبل پاسخ داده شده

حساب بانکی فعالین اقتصادی که بالای ۵ میلیارد تومان با منشا نا مشخص دارند

Fatemeh 2 سال قبل پاسخ داده شده

تراکنش های بالای 5 میلیارد
تراکنش مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت ها
تراکنش های ریز با گردش بالا فاقد پرونده مالیاتی

امیرسالار مولایی 2 سال قبل پاسخ داده شده

حسابهایی که دارای گردش بالای ۵ میلیارد تومان برای اشخاص حقیقی هستش از نظر دارایی مشکوک میباشد

امیرسالار مولایی 2 سال قبل پاسخ داده شده

حسابهایی که دارای گردش بالای ۵ میلیارد تومان برای اشخاص حقیقی هستش از نظر دارایی مشکوک میباشد

سعیده دهقانی زاده 2 سال قبل پاسخ داده شده

گزینه چهارم

سعیده دهقانی زاده 2 سال قبل پاسخ داده شده

گزینه ۴، انهایی که در اداره مالیات معرفی شده اند ولی گردشی ندارند

یزدانی 2 سال قبل پاسخ داده شده

حسابهایی که در پرونده مالیاتی معرفی شده اما گردش ندارد

Amini 2 سال قبل پاسخ داده شده

تراکنشی که مستندات کافی نداشته باشد

Amini 2 سال قبل پاسخ داده شده

تراکنشی که مستندات کافی نداشته باشد

مهدی اکبری جعفری 2 سال قبل پاسخ داده شده

فردی که فعالییت تجاری ندارد و تراکنش‌های ورودی آن بیش از ۵۰ مورد باشد و پرونده مالیاتی هم نداشته باشد

عطاری 2 سال قبل پاسخ داده شده

تراکنشهای اشخاصی که پرونده مالیاتی ندارند و مبدا و منشا تراکنش مشخص نباشد و شخص سند و مدرک معتبر جهت اثبات ماهیت ورودی نداشته باشد و مبلغ جمع گردش بستانکار آن (واریزی) بیشتر از ۵۰ میلیارد در سال ۱۳۹۴ باشد (سقف این مبلغ در ۱۴۰۱ رو پیدا نکردم)

رعنا حسینی 2 سال قبل پاسخ داده شده

با سلام تراکنشی که بدون سند ومدرک باشد مثلا دستگاه کارت خوان به دیگری در عوض وجه اجاره داده شده باشد

Mohammad 2 سال قبل پاسخ داده شده

سازمان امور مالیاتی، مالیات بر درآمد را بر مبنای مجموع گردش بستانکاری حساب‌های بانکی لحاظ می‌فرماید

مژگان حاجی یوسف 2 سال قبل پاسخ داده شده

حسابهایی که به سازمان امورمالیاتی معرفی شدند ولی فاقد گردش هستند

زینب 2 سال قبل پاسخ داده شده

حساب هایی که کار تجارت انجام نمیدن و تعداد تراکنش ها درماه بیش از ۴۰ یا ۵۰ باشد،
و همچنین اعلام کردن بعضی پول رو انتقال میدن که جز تراکنش محسوب نشود،ولی هیچ چیز از نظر اداره مالیات پنهان نیست

علی باقریان 2 سال قبل پاسخ داده شده

حساب های که به دارایی معرفی نشه و ثبت گردش حساب در دفاتر ثبت نشه

مرتضی شهرکی 2 سال قبل پاسخ داده شده

حساب هایی به طور ناگهانی پول سنگین وارد حسابش بیشتر از سقفی که تعیین کردن میشه و همچنین حساب های که طرف کار تجاری نداره ولی زیاد تراکنش داره

حسن بخشی 2 سال قبل پاسخ داده شده

نمیدونم
فقط میخوام توی قرعه کشی شرکت کنم

حسن بخشی 2 سال قبل پاسخ داده شده

نمیدونم
فقط میخوام توی قرعه کشی شرکت کنم

Amini 2 سال قبل پاسخ داده شده

حسابهای بدون سند موثق

Amini 2 سال قبل پاسخ داده شده

حسابهای بدون سند موثق

Amini 2 سال قبل پاسخ داده شده

حسابهای بدون سند موثق

Amini 2 سال قبل پاسخ داده شده

حسابهای بدون سند موثق

ساغر 2 سال قبل پاسخ داده شده

ورود و خروج مشخص نیست

فائزه 2 سال قبل پاسخ داده شده

تراکنش هایی با مبالغ بالا و بدون سند و مدرک

پویا 2 سال قبل پاسخ داده شده

حسابهای معرفی شده به دارایی که فاقد گردش بوده، تراکنش های متعدد جاری شرکا، و تراکنش های با مبالغ سنگین و مستندات ناقص

کلانتری پور 2 سال قبل پاسخ داده شده

ورود وخروجیهایی که منشا درستی ندرارن

داود 2 سال قبل پاسخ داده شده

حساب بانکی شرکت‌ که به اداره مالیات معرفی شده اند ولی گردش حساب ندارند

محمد قربانی 2 سال قبل پاسخ داده شده

واریزی از کارتخوان ها یا به صورت کارت به کارت و حواله ها

ارسلان امیری 2 سال قبل پاسخ داده شده

سلام واریزی هایی که تحت عنوان درآمد نیست و اسناد مثبته وجود ندارد

محدثه راد 2 سال قبل پاسخ داده شده

به حسابهایی ک در سامانه مالیات مودی معرفی شده.

مهدیه خسروی 2 سال قبل پاسخ داده شده

حواله ها و کارت به کارتها

الهام عظیمی راد 2 سال قبل پاسخ داده شده

تراکنش های با تعداد بالا و مبلغ بالا

افسانه 2 سال قبل پاسخ داده شده

واریزی ها بدون مبدا و مقصد-عدم معرفی حساب بانکی

افسانه 2 سال قبل پاسخ داده شده

واریزی ها بدون مبدا و مقصد-عدم معرفی حساب بانکی

افسانه 2 سال قبل پاسخ داده شده

واریزی ها بدون مبدا و مقصد-عدم معرفی حساب بانکی

رضا سلیمانی 2 سال قبل پاسخ داده شده

تراکنش های مشکوک به نظر نامشخص بودن مبدا و مقصد میتونه باشه…یا اگر حسابی معرفی بشه گردشی نداشته باشه

احمد قربانی 2 سال قبل پاسخ داده شده

بیش از ۴۰ تراکنش در ماه برای کسی که هیچ گونه فعالیتی ندارد.

خسرو شورونی 2 سال قبل پاسخ داده شده

حساب‌های با تعداد و مبلغ تراکنش بالا

زهرا میرزایی 2 سال قبل پاسخ داده شده

واریزی هایی ک منبعشان مشخص نباشد

زهرا 2 سال قبل پاسخ داده شده

اگه تراکنش های بانکی نامشخص بیش از حد نصاب باشه و مدارک و اسناد کافی نباشه

لیلی 2 سال قبل پاسخ داده شده

۱.کسانی که فاقد پرونده مالیاتی هستند ولی گردش حسابهای بانکی انها زیاده
۲.کسانی که پرونده دارند ولی تراکنشهای بانکی شون با اطلاعات پرونده شون تناسب ندارد

لیلی 2 سال قبل پاسخ داده شده

۱.کسانی که فاقد پرونده مالیاتی هستند ولی گردش حسابهای بانکی انها زیاده
۲.کسانی که پرونده دارند ولی تراکنشهای بانکی شون با اطلاعات پرونده شون تناسب ندارد

لیلی 2 سال قبل پاسخ داده شده

۱.کسانی که فاقد پرونده مالیاتی هستند ولی گردش حسابهای بانکی انها زیاده
۲.کسانی که پرونده دارند ولی تراکنشهای بانکی شون با اطلاعات پرونده شون تناسب ندارد

لیلی 2 سال قبل پاسخ داده شده

۱.کسانی که فاقد پرونده مالیاتی هستند ولی گردش حسابهای بانکی انها زیاده
۲.کسانی که پرونده دارند ولی تراکنشهای بانکی شون با اطلاعات پرونده شون تناسب ندارد

فاطمه اسلامی 2 سال قبل پاسخ داده شده

حسابهایی که معرفی شدند اما گردش مالی ندارند.حسابهایی که مبدا و مقصد مشخص ندارند.

ملیحه سعیدی 2 سال قبل پاسخ داده شده

هر وجهی که به حساب افراد ( چه حقیقی، چه حقوقی ) وارد بشه بدون اینکه منشا و مبدا ش مشخص باشه، تراکنش مشکوک محسوب میشه و بابد تعیین تکلیف شه

رضایی .ا 2 سال قبل پاسخ داده شده

صاحب تراکنش فاقد پرونده مالیاتی باشد و و میزان تراکنش با فعالیت وی تطابق نداشته باشد

لیلا غریبی 2 سال قبل پاسخ داده شده

مبالغ گردشی بالا عدم داشتن پرونده مالیاتی نداشتن درأمد و داشتن هزینه

shohreh hamedani 2 سال قبل پاسخ داده شده

تراکنش حساب اشخاصی که پرونده مالیاتی ندارند و واریزی ها جز دسته ی واریزی های عدم شمول نباشند

سوالات مرتبط

107 پاسخ
ملیحه کریمی زاده 2 سال قبل پاسخ داده شده
حساب های که به دارایی معرفی نشه و ثبت گردش حساب در دفاتر ثبت نشه
Samirakordavi 2 سال قبل پاسخ داده شده

حسابهایی که در اداره مالیات ثبت شده ولی هیچ گردشی ندارند

مرضیه آخفته 2 سال قبل پاسخ داده شده

حسابهایی که شخصی هستن وبرای شرکت استفاده میشن وبا تراکنش های شخصی قاطی هستن وحسابهایی که گردش ندارن ولی معرفی شدن

azadeh mirmohamadi 2 سال قبل پاسخ داده شده

حسابهایی که معرفی شده و گردش مالی ندارند،واریزهایی که مبدا و واریز کننده مشخص ندارند

Sanaz 2 سال قبل پاسخ داده شده

بالا بودن حد نصاب گردش حساب نسبت به فعالیت

عاطفه میرزایی 2 سال قبل پاسخ داده شده

حسابهای معرفی شده در پرونده مالیاتی که بدون گردش باشند

Vahid goudarzi 2 سال قبل پاسخ داده شده

بیشتر جهت اشخاصی میباشد که پرونده مالیاتی ندارن

پرستو گلستان 2 سال قبل پاسخ داده شده

وجوه ورودی به حساب اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی)، در صورتی که مبدا و منشا آن مشخص نباشد، تراکنش بانکی مشکوک خواهد بود؛ به بیان دیگر، اگر مودی اسناد و مدارک معتبری برای تعریف ماهیت وجوه ورودی نداشته باشد، سازمان مالیاتی نسبت به رسیدگی و تعیین ماهیت آن اقدام میکند. در اینجا دو حالت پیش می‌آید۱. وجوه واریزی ماهیت درآمدی ندارد اما سندی برای اثباتش ارائه نشده است ۲.وجوه واریزی نوعی درآمد کتمان شده است.

میثم رستمی 2 سال قبل پاسخ داده شده

تراکنش هایی که مبدا و منشا آن مشخص نباشد

رخساره فلاح 2 سال قبل پاسخ داده شده

حساب های معرفی شده به دارایی که گردش مالی ندارند

رخساره فلاح 2 سال قبل پاسخ داده شده

حساب های معرفی شده به دارایی که گردش مالی ندارند

رخساره فلاح 2 سال قبل پاسخ داده شده

حساب های معرفی شده به دارایی که گردش مالی ندارند

Soli 2 سال قبل پاسخ داده شده

واریز و برداشت هایی که اسمشون مشخص نیست و برداشتی هایی که فیش بانک رو نداره چون حتما مهمه براشون که اسمش مشخص باشه و از روی اسامی با مواردی که ارسال شده تطابق میدن و یک چیز دیگه چک میکنن جمع گردش کل سال بدهکار و بستانکار و با جمع بدهکار و بستانکار مطابقت میدن و اگر گردش بیشتر باشه بعنوان درامد کتمان شده تلقی میکنن

زهرا خوشرو 2 سال قبل پاسخ داده شده

ورود و خروج وجوه به حساب‌های بانکی و بدون مبدا و منشا مشخص
وجوه واریزی ماهیت درآمدی نداشته باشد اما سندی هم بر اثباتش ارائه نشده است
سازمان مالیاتی در ابلاغیه شماره 205/11355 مورخ 00/3/2، مجموع تراکنش‌های بانکی بستانکار را پس از پالایش سیستمی و کسر مبالغ غیرمشکوک نظیر حقوق، تسهیلات، سودهای واریزی، تراکنش‌های انتقالی و یا اصلاحی و حتی کسر یارانه معیشتی مودی، ملاک رسیدگی قرار می‌دهد.

فاطمه محمدی 2 سال قبل پاسخ داده شده

واریز و برداشتهای بدون سند و حسابهای بانکی اعلام شده بدون گردش

زهرا 2 سال قبل پاسخ داده شده

واریزی هایی که مبدا و واریز کننده مشخص ندارند

Samira 2 سال قبل پاسخ داده شده

چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد و واریزی های که مبدا مشخص ندارن و فاقد اسناد و مدارک هستن

اعظم 2 سال قبل پاسخ داده شده

حسابایی که مبدا مشخصی نداره

بهرنگ 2 سال قبل پاسخ داده شده

تراکنش هایی که مبالغشون با ثبت دفاتر مغایرت داره، یا حسابهایی که ب دارایی معرفی نشده

علی 2 سال قبل پاسخ داده شده

حساب‌های معرفی نشده به دارایی
مبالغ بدون علت مشخص در واریز یا برداشت وجه

علی 2 سال قبل پاسخ داده شده

حساب‌های معرفی نشده به دارایی
مبالغ بدون علت مشخص در واریز یا برداشت وجه

علی 2 سال قبل پاسخ داده شده

حساب‌های معرفی نشده به دارایی
مبالغ بدون علت مشخص در واریز یا برداشت وجه

علی 2 سال قبل پاسخ داده شده

حساب‌های معرفی نشده به دارایی
مبالغ بدون علت مشخص در واریز یا برداشت وجه

علی 2 سال قبل پاسخ داده شده

حساب‌های ثبت نشده و الصاق نشده در اداره دارایی
مبالغ بدون علت مشخص در واریز یا برداشت وجه

رعنا حسینی 2 سال قبل پاسخ داده شده

باسلام تراکنش حساب هایی که سند ومدرکی برای ارائه به اداره دارایی نداشته باشد مثلا شخصی کارت خوان خود رو به دیگری اجاره دهد ودرعوض حق اجاره بگیرد واسنادی هم ثبت نشود این تراکنش تحت عنوان درامد شناسایی شده وعلاوه برآن مالیات کتمان درامد هم گرفته می شود

محسن حمزه 2 سال قبل پاسخ داده شده

با سلام ، تراکنش هایی که مبدا و منشا آن مشخص نباشه مشکوک تلقی میشه
ضمنا حساب هایی که گردش بستانکار سالانه اون بیش از ۵میلیارد تومن باشه مورد رسیدگی قرار می گیره.

محسن حمزه 2 سال قبل پاسخ داده شده

با سلام ، تراکنش هایی که مبدا و منشا آن مشخص نباشه مشکوک تلقی میشه
ضمنا حساب هایی که گردش بستانکار سالانه اون بیش از ۵میلیارد تومن باشه مورد رسیدگی قرار می گیره.

جواد رجبی 2 سال قبل پاسخ داده شده

حسابهای معرفی شده در پرونده مالیاتی که فاقد گردش هستند
تراکنش های نامشخص
تراکنش های چندپارتی

بهار نیک فطرت 2 سال قبل پاسخ داده شده

تراکنش هایی که بالاتر از سقف تراکنش مجاز باشه

رسول علی کرمی 2 سال قبل پاسخ داده شده

تراکنش های مکرر و منظم از مبدا نامشخص در حساب های غیر تجاری و ثبت نشده

آرزو اجمدی 2 سال قبل پاسخ داده شده

تراکنش های شاپرک با حجم ریالی بالا و فاقد پرونده مالیاتی

حامد رحیمی 2 سال قبل پاسخ داده شده

به نظر من تراکنش هایی که بیش از حد عرف و عادی تراکنش بانکی باشن و ایجاد داکیومنت سازی کرده باشه شرکته مثلا اونا رو مالیات روش حساس میشوه

امین عتگی 2 سال قبل پاسخ داده شده

بنظر من تراکنش هایی که طرف حساب اون حسابو معرفی نکرده باشه و تراکنشها مبالغ درش باشه یا گردش حساب بیش از ۵میلیارد سالیانه

لیلی بهداروند 2 سال قبل پاسخ داده شده

جواب:
۱.کسانی که فاقد پرونده مالیاتی هستند ولی گردش حسابهای بانکی انها زیاده
۲.کسانی که پرونده دارند ولی تراکنشهای بانکی شون با اطلاعات پرونده شون تناسب ندارد

لیلی بهداروند 2 سال قبل پاسخ داده شده

جواب:
۱.کسانی که فاقد پرونده مالیاتی هستند ولی گردش حسابهای بانکی انها زیاده
۲.کسانی که پرونده دارند ولی تراکنشهای بانکی شون با اطلاعات پرونده شون تناسب ندارد

لیلی بهداروند 2 سال قبل پاسخ داده شده

جواب:
۱.کسانی که فاقد پرونده مالیاتی هستند ولی گردش حسابهای بانکی انها زیاده
۲.کسانی که پرونده دارند ولی تراکنشهای بانکی شون با اطلاعات پرونده شون تناسب ندارد

مجتبی فرد 2 سال قبل پاسخ داده شده

حساب هایی که تراکنش مالی بالایی دارند و به سازمان شماره حساب ارائه ننمودند

Z 2 سال قبل پاسخ داده شده

همه حسابها بنظرم مشکوک هستند از نظر مالیاتی بجز حسابی که هیچ گردشی نداره

ملیحه کریمی زاده 2 سال قبل پاسخ داده شده
حساب های که به دارایی معرفی نشه و ثبت گردش حساب در دفاتر ثبت نشه
مهدی اکبری جعفری 2 سال قبل پاسخ داده شده

حسابهایی که فاقد پرونده مالیاتی هستند

اباصلت فراهانی 2 سال قبل پاسخ داده شده

حسابهای که گردش غیر معقول و همچنین حسابهای که در پرونده مالیاتی باشند ولی تراکنش عیر معقول داشته باشند

سید مرتضی شباهنگ 2 سال قبل پاسخ داده شده

حسابی که در مالیات ثبت شده اما تراکنش نداره

پریسا عبدی 2 سال قبل پاسخ داده شده

حساب های که به دارایی معرفی شده اما تراکنش ندارد

پریسا عبدی 2 سال قبل پاسخ داده شده

حساب های که به دارایی معرفی شده اما تراکنش ندارد

Amir 2 سال قبل پاسخ داده شده

حساب های که به دارای معرفی شده اما تراکنش ندارد

سحر 2 سال قبل پاسخ داده شده

تراکنشی که گردش بالای 2 تا 3 میلیارد در سال داشته باشد،بیش از 200 تراکنش واریزی در ماه،

Seyed abbas hosseini 2 سال قبل پاسخ داده شده

حساب های بانکی که در پرونده مالیاتی ثبت شده ولی تراکنشی ندارد

Seyed abbas hosseini 2 سال قبل پاسخ داده شده

حساب های بانکی که در پرونده مالیاتی ثبت شده ولی تراکنشی ندارد

مصطفی عطاری 2 سال قبل پاسخ داده شده

تراکنشهای اشخاصی که پرونده مالیاتی ندارند و مبدا و منشا تراکنش مشخص نباشد و شخص سند و مدرک معتبر جهت اثبات ماهیت ورودی نداشته باشد و مبلغ جمع گردش بستانکار آن (واریزی) بیشتر از ۵۰ میلیارد در سال ۱۳۹۴ باشد (سقف این مبلغ در ۱۴۰۱ رو پیدا نکردم)

الهام علیزاده 2 سال قبل پاسخ داده شده

جواب سوال میشه گزینه ۴ ، حسابهای معرفی شده در پرونده مالیاتی که بدون گردش باشند .

سودابه 2 سال قبل پاسخ داده شده

وجوه واریزی ب حساب اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی بدون مبدا و منبع مشخص و عدم ارائه مدارک مثبته برای اثبات ان

سودابه 2 سال قبل پاسخ داده شده

وجوه واریزی ب حساب اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی بدون مبدا و منبع مشخص و عدم ارائه مدارک مثبته برای اثبات ان

halimeh 2 سال قبل پاسخ داده شده

حساب های کە در پرونده های بانکی ثبت شدەاند اما هیچ تراکنش و گردشی ندارند

فاطمه ز 2 سال قبل پاسخ داده شده

تراکنشات بانکی بالا بدون اسناد مدارک معتبر و بامنشا مشخص

امیر 2 سال قبل پاسخ داده شده

هر تراکنشی که در دفاتر قانونی حسابداری ثبت نشده باشد

کیارش فرهنگ 2 سال قبل پاسخ داده شده
به عنوان مثال در مواردی مثل تنخواه گردان شرکت که مثلا یک حساب بانکی رو برای تنخواه گذاشته اند و هزینه های تنخواه رو از طریق ان حساب خرج میکنند اما مثلا صاحب حساب تراکنش های شخصی از همون حساب برای خود انجام میدهد در این حالت سازمان امور مالیاتی شک میکند و اون موارد برداشت های شخصی که احتمالا بدون اسناد مثبته میباشد و در واقع دیه جز هزینه های قابل ثبول حساب نمیکند و اتهان دلالی نیز میزند
زمانی 2 سال قبل پاسخ داده شده

تراکنش های بالا بدون اسناد و مدارک مثبته

مجتبی رستمی 2 سال قبل پاسخ داده شده
حسابی که معرفی نشده باشه. تراکنش های با مبالغ بالا و بدون مشخص بودن علت واریز و برداشت وجه.
سودابه 2 سال قبل پاسخ داده شده

وجوه واریزی ب حساب اشخاص بدون منبع و مبدا مشخص،و عدم ارائه مدارک مثبته جهت اثبات آن

ملیحه کریمی زاده 2 سال قبل پاسخ داده شده

تراکنش های که اصلا ثبت سند نشده باشه و حساب های که به دارایی معرفی نکرده باشند

مجتبی رستمی 2 سال قبل پاسخ داده شده
حسابی که معرفی نشده باشه. تراکنش های با مبالغ بالا و بدون مشخص بودن علت واریز و برداشت وجه.
فاطمه محمدپور 2 سال قبل پاسخ داده شده

حسابهای معرفی شده در پرونده مالیاتی که بدون گردش باشند

نادرزاد 2 سال قبل پاسخ داده شده

 ورود و خروج وجوه به حساب‌های بانکی و بدون مبدا و منشا مشخص سازمان مالیاتی را به شخص و فعالیت‌های او مشکوک می‌نماید

مهرانگیز منفرد 2 سال قبل پاسخ داده شده

سلام …حسابی که گردش مالی زیاد داشته باشد ولی مقدارزیادی از این واریزی و برداشت ها بدون اعلام به اداره مالیات از طریق ثبت دفاتر و اسناد و مدارک باشد

دهقانی 2 سال قبل پاسخ داده شده

درآمد های کتمان شده و ورودی های بدون مبدا و منشا مشخص

مریم 2 سال قبل پاسخ داده شده

وجوه ورودی به حساب اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی)، در صورتی که مبدا و منشا آن مشخص نباشد، تراکنش بانکی مشکوک خواهد بود؛ به بیان دیگر، اگر مودی اسناد و مدارک معتبری برای تعریف ماهیت وجوه ورودی نداشته باشد، سازمان مالیاتی نسبت به رسیدگی و تعیین ماهیت آن اقدام می‌نماید. در اینجا دو حالت پیش می‌آید:
وجوه واریزی ماهیت درآمدی ندارد اما سندی بر اثباتش ارائه نشده است
وجوه واریزی نوعی درآمد کتمان شده است

شیوا 2 سال قبل پاسخ داده شده
بنظرمن کلیه تراکنش‌های بانکی‌مودی که دراظهارنامه مالیاتی و ثبت نام مالیاتی مودی،گردش ان معرفی نشده یا به درستی نوشته نشده مشکوک محسوب میشه..
زهرا عطار 2 سال قبل پاسخ داده شده

استفاده از دستگاه کارتخوان

مریم زارعی 2 سال قبل پاسخ داده شده
تراکنش‌های بانکی مشکوک یعنی تراکنش‌هایی که مبدا و منشا مشخصی ندارد یا تراکنش‌هایی که واریز وبرداشت هایی خارج از عرف تراکنش‌های انجام شده باشد و شخص اعم از حقیقی یا حقوقی نتواند ادله و مستندات لازم و معتبر و مورد قبول سازمان‌ امور مالياتی را تسليم کند
شیوا 2 سال قبل پاسخ داده شده
بنظرمن کلیه تراکنش‌های بانکی‌مودی که دراظهارنامه مالیاتی و ثبت نام مالیاتی مودی،گردش ان معرفی نشده یا به درستی نوشته نشده مشکوک محسوب میشه..
مریم زارعی 2 سال قبل پاسخ داده شده
تراکنش‌های بانکی مشکوک یعنی تراکنش‌هایی که مبدا و منشا مشخصی ندارد یا تراکنش‌هایی که واریز وبرداشت هایی خارج از عرف تراکنش‌های انجام شده باشد و شخص اعم از حقیقی یا حقوقی نتواند ادله و مستندات لازم و معتبر و مورد قبول سازمان‌ امور مالياتی را تسليم کند .
مهدی عاصمی 2 سال قبل پاسخ داده شده
حساب هایی که دارای تراکنش با مبالغ بالا بوده و به دارایی معرفی نشده است
فاطمه 2 سال قبل پاسخ داده شده

برداشت از حساب و واریز به حسابهای نامشخص و تراکنش های بالا بدون مستندات و برداشت های شخصی افراد

م.فدافن 2 سال قبل پاسخ داده شده
تراکنش بانکی مربوط به شخص حقیقی یا حقوقی که فاقد پرونده در نظام مالیاتی باشد .
مریم چراغی 2 سال قبل پاسخ داده شده
در تراکنش بانکی قید شده باشه علی الحساب و یا قرض الحسنه است
محسن دهقان 2 سال قبل پاسخ داده شده

حساب بانکی که تراکنش بالایی دارند بررسی میشه نه تراکنش

محسن دهقان 2 سال قبل پاسخ داده شده

حساب بانکی که تراکنش بالایی دارند بررسی میشه نه تراکنش

صادق نوذری 2 سال قبل پاسخ داده شده

حساب‌های معرفی شده در پرونده مالیاتی که بدون گردش باشند

نسترن قنادیان 2 سال قبل پاسخ داده شده

بیشتر از ۴۰ تا ۵۰ عدد تراکنش حساب غیر تجاری

امینی 2 سال قبل پاسخ داده شده

تراکنشهایی که در حسابهایی با گردش وجوه بالا بدون اعلام به دارایی است

مهدی عاصمی 2 سال قبل پاسخ داده شده
حساب هایی که دارای تراکنش با مبالغ بالا بوده و به دارایی معرفی نشده است
ساناز کبیری 2 سال قبل پاسخ داده شده

وجوه وارد شده بحساب اشخاص در صورتیکه مبدا و منشا مشخص نداشته باشد تراکنش مشکوک محسوب میشود،،یعنی صاحب حساب اسناد و ندارک مثبته برای ان وجه نداشته باشد و یا همان درامد کتمان شده.

مهسا ب 2 سال قبل پاسخ داده شده
حسابهایی معرفی شده در پرونده مالیاتی که گردش ندارند.
فاطمه حسنی 2 سال قبل پاسخ داده شده
تراکنش‌های که به حساب شرکت واریز می‌شوند و عینا برداشته میشوند
رضا 2 سال قبل پاسخ داده شده
تراکنش‌هایی که مبدا و منشا مشخصی ندارد و یا واریز وبرداشت هایی خارج از عرف انجام شده باشد و شخص نتواند اسناد و دلایل معتبر مورد قبول سازمان‌ امور مالياتی را ارایه نماید.
Samira 2 سال قبل پاسخ داده شده

تراکنشی که منبع درآمدی نداشته باشند

ستاره 2 سال قبل پاسخ داده شده

تراکنش ها و هزینه هایی که فاکتور رسمی نداشته باشد و همچنین حسابهایی که معرفی کنیم در درگاه بانکی در سامانه مالیات اما گردش مالی نداشته باشد

جلالی 2 سال قبل پاسخ داده شده

تمامی تراکنش های واریز به حساب از مرجع نامشخص

فتاحی 2 سال قبل پاسخ داده شده

به تراکنش های که مبدا و منشا مشخصی نداشته باشه یا غیر درامدی ها.و بابتشون مدارک ارائه نشه

الهام احمدی 2 سال قبل پاسخ داده شده
چنانچه تراکنش بانکی واصله مربوط به حساب متعلق به شخصی است که دارای چند پرونده مالیاتی باشد و یا پرونده ای درسازمان مالیاتی نداشته باشد همچنین تراکنش های مربوط به اعضای هیئت مدیره مدیر عامل و یا کارمند شخص دیگر که حسب اظهارات صاحب حساب متعلق به فعالیتهای شخص دیگری است
علیرضا زارع 2 سال قبل پاسخ داده شده

تراکنش هایی که حساب‌های آن به دارایی معرفی نشده باشه و یا بدون اسناد و مدارک مثبته باشد

فاطمه محمدپور 2 سال قبل پاسخ داده شده
حسابهای معرفی شده در پرونده مالیاتی که بدون گردش باشند
فرشید کاظمی 2 سال قبل پاسخ داده شده
با سلام خدمت شما استاد محترم مواردی غیر از موارد ذیل شامل مالیات خواهد شد که عبارتنداز:پرداخت.هیات مدیرهبه شرط ثبت در دفاتر_ دریافت وپرداخت حق شارژ_ دریافت وپرداخت به بستگان_تسهیلات بانکی_ انتقال بین حساب‌های شخصی یا شرکا_ تنخواه داری با تاید کارفرما_قرض یا ودیعه_ خسارت بیمه_ گردش مالی ناشی از واسطه گری که درآمد نباشد_ درآمد هایی که مالیات پرداخت شده_ واریزی های زیر 15 میلیون اشخاص حقیقی قبل از سال 95
محبوبه رضایی 2 سال قبل پاسخ داده شده

حساب های که راکت هستن

محبوبه رضایی 2 سال قبل پاسخ داده شده

حساب های که راکت هستن

2 سال قبل پاسخ داده شده
حسابهایی که در اداره مالیات ثبت شده ولی هیچ گردشی ندارند
مژگان رضایی 2 سال قبل پاسخ داده شده
حسابهایی که در اداره مالیات ثبت شده ولی هیچ گردشی ندارند
بابایی 2 سال قبل پاسخ داده شده
فکر میکنم حساب های که مبدا و منشا آنها مشخص نباشد
Fatemeh 2 سال قبل پاسخ داده شده

تراکنش های بالای 5 میلیارد
تراکنش مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت ها
تراکنش های ریز با گردش بالا فاقد پرونده مالیاتی

مریم شریفیان 2 سال قبل پاسخ داده شده

حسابهایی که در دفاتر شناسایی نشده مثل فروش به اشخاص حقوقی و حقیقی و در زمان رسیدگی این فروش ها در گزارشات ارسالی دیگران دیده شود و حسابهایی از این دسته

امیرحسین 2 سال قبل پاسخ داده شده

تراکنش هایی که نتوان مبدا آن را پیدا کرد یا دلیل توجیه پذیری بابت واریز و برداشت آن وجود نداشته باشد و مشکوک به پولشویی باشد و همچنین میزان آن تراکنش ها با فعالیت مودی متناسب نباشد و همچنین آن شخص حقوقی یا حقیقی دارای پرونده مالیاتی نباشد

بابایی 2 سال قبل پاسخ داده شده
فکر میکنم حساب های که مبدا و منشا آنها مشخص نباشد
آزاده 2 سال قبل پاسخ داده شده

سلام
استاد واریزی هایی که مبدا نامشخص دارند

مهرداد محمدی 2 سال قبل پاسخ داده شده
حساب هایی که مبدا و منشا مشخصی ندارند وجوه واریزی که ماهیت درآمدی ندارند اما سندی برای اثباتش ارائه نشده
بهنام رزمی 2 سال قبل پاسخ داده شده
به زبان ساده پولی که در حساب یک شخص حقیقی و حقوقی باشد اما اطلاعات آن در دسترس نباشد. این پول یک تراکنش مشکوک است. و سقف آن تراکنش ۵ میلیارد تومان در سال است.
Samin.miraj 2 سال قبل پاسخ داده شده
با سلام استاد عزیز وجوهی ک هیچ مبدا و منشا مشخصی نداشته باشد و هیچ راستایی در فعالیت اقتصادی شخص ندلشته باشد و همچنین هیچ سندی بر اثبات اینکه ماهیت درامدی ندارد وجود نداشته باشد و طبق بخشنامه مواردی فعلا مورد رسیدگی میباشد ک جمع ستون واریزی حسابهای طرف بیشتر از ۵ میلیارد تومن باشد و
مریم 2 سال قبل پاسخ داده شده

برداشت ها ومبالغ پرداختی که مشخص نیست به چه منظوری انجام شده و سندومدرک ندارند.

M.fadafan 2 سال قبل پاسخ داده شده
تراکنش بانکی مربوط به شخص حقیقی یا حقوقی که فاقد پرونده در نظام مالیاتی باشد .
مومنی 2 سال قبل پاسخ داده شده
تراکنش های بانکی مشکوک تلقی میشوند که ورودی و خروجی حساب ها بدون سند بوده و هیچگونه مبدا و طرف مشخصی ندارد و اطلاعاتی از آن حساب به دارایی ارائه یا معرفی نشده باشد.
azadeh 2 سال قبل پاسخ داده شده

سلام اسناد واریزی هایی که مبدا نامشخص دارند.

زهرا محمدی 2 سال قبل پاسخ داده شده
واریزی هایی که به حساب اشخاص صورت میگیرن و از مبدا یا منشا اون ها هیچ اطلاعاتی در دست نباشد مشکوک هستن حالا چه اون واریزی ها از درآمدهای کتمان شده باشن چه اون واریزی هایی که درآمد نباشن اما مدرکی دال بر اثبات اون ها وجود ندارد
بهنام رزمی 2 سال قبل پاسخ داده شده
تراکنشی که در حساب شخص حقیقی و حقوقی مستنداتی ندارد و سقف آن در سال بیش از 5 میلیارد تومان است
مومنی 2 سال قبل پاسخ داده شده
تراکنش های بانکی مشکوک تلقی میشوند که ورودی و خروجی حساب ها بدون سند بوده و هیچگونه مبدا و طرف مشخصی ندارد و اطلاعاتی از آن حساب به دارایی ارائه یا معرفی نشده باشد.
آزاده 2 سال قبل پاسخ داده شده
سلام استاد واریزی هایی که مبدا نامشخص دارند
بهنام رزمی 2 سال قبل پاسخ داده شده
تراکنشی که در حساب شخص حقیقی و حقوقی مستنداتی ندارد و سقف آن در سال بیش از 5 میلیارد تومان است
امیر جنگی 2 سال قبل پاسخ داده شده
مواردی اعم از 1. صاحب تراکنش ، فاقد پرونده مالیاتی باشد. 2. مزان تراکنش ها با میزان فعالیت عرف شغلی تناسبی نداشته باشد. 3. و گاهی حتی یک میلیون تومان تراکنش هم می تواند مشکوک باشد.
Azadeh 2 سال قبل پاسخ داده شده
سلام استاد واریزی های نامشخص از نطر مالیات مشکوک هست
حمیدی 2 سال قبل پاسخ داده شده
در مواردی مث حواله ها و کارت به کارت های مبلغ بالا و تعداد تراکنش بالا و بطور کلی گردش حساب زیاد بدون داشتن پرونده مالیاتی  
کاوه 2 سال قبل پاسخ داده شده
حسابی که منبعی بر رد ان مبلغ نداشته باشیم که پول واریزی یا خروجی ماهیتی غیر درآمدی دارد ، 
آزاده 2 سال قبل پاسخ داده شده
سلام استاد واریزی هایی که مبدا نامشخص دارند
حامد 2 سال قبل پاسخ داده شده
تراکنش هایی که مبدا و منشا مشخصی نداشته و قابل ردیابی نیستند، تراکنش هایی که از نوع کتمان درآمد باشند. تراکنش هایی که از گردش سقف تعیین شده بیشتر باشند 
آزاده 2 سال قبل پاسخ داده شده
سلام استاد واریزی هایی که مبدا مشخصی نداشته باشه
مجتبی خانزاده 2 سال قبل پاسخ داده شده
وجوه ورودی به حساب اشخاص(اعم از حقیقی یا حقوقی) در صورتی که مبدا و منشا آن مشخص نباشد.تراکنش بانکی مشکوک خواهد بود
مهدیه سلاجقه 2 سال قبل پاسخ داده شده

به نظربنده واریزی هایی که مبدا ومنشا مشخص ندارند .

مهدیه سلاجقه 2 سال قبل پاسخ داده شده

به نظربنده واریزی هایی که مبدا ومنشا مشخص ندارند .

نیلوفر 2 سال قبل پاسخ داده شده
تراکنش‌های که ورودی و خروجی مشخصی ندارند
فاطمه محمدی 2 سال قبل پاسخ داده شده
واریز و برداشتهای بدون محوز و حساب بانکی ارائه شده بدون گردش عملیات بانکی
زهرا 2 سال قبل پاسخ داده شده
واریزی هایی که مبدا مشخص ندارند.
Zahra 2 سال قبل پاسخ داده شده
حسابی که در سازمان مالیاتی ثبت است اما گردشی ندارد
زهرا 2 سال قبل پاسخ داده شده
حساب های معرفی شده به دارایی که گردش مالی ندارند
ashkan.sinaei 2 سال قبل پاسخ داده شده
تراکنش های که مبدا واریز مشخصی ندارند و در اظهارنامه های مالیاتی هیچ گونه اشاره ای به این حساب ها نشده باشد و هیچ گونه پرونده مالیاتی مرتبطی نداشته باشد یا حساب های که گردش حساب ان ها از 5 میلیارد تومان در سال بیشتر باشد و هیچ گونه توجیح اقتصادی یا سند و مدرکی وجود نداشته باشه برای اون
09130888780 2 سال قبل پاسخ داده شده

کلا دو نوع تراکنش بانکی داریم…۱ تراکنش بانکی شفاف …۲ تراکنش بانکی مشکوک
از سال ۱۳۹۴ تراکنش های بستانکار بیش از ۵۰میلیارد مورد رسیدگی قرار می‌گیرد
حالا اگه واریزی های که مبدا و مقصد اون معلوم نباشه و مودی هم اسناد و مدارک معتبر برای اثبات اون نداشته باشه جز تراکنش های مشکوک تلقی میشه
که البته خود این واریزی ها بازم دسته بندی میشن
امیدوارم درست باشه استااد

09130888780 2 سال قبل پاسخ داده شده
کلا دو نوع تراکنش بانکی داریم...۱ تراکنش بانکی شفاف ...۲ تراکنش بانکی مشکوک از سال ۱۳۹۴ تراکنش های بستانکار بیش از ۵۰میلیارد مورد رسیدگی قرار می‌گیرد حالا اگه واریزی های که مبدا و مقصد اون معلوم نباشه و مودی هم اسناد و مدارک معتبر برای اثبات اون نداشته باشه جز تراکنش های مشکوک تلقی میشه که البته خود این واریزی ها بازم دسته بندی میشن امیدوارم درست باشه استااااد🙏🙏🥺
09130888780 2 سال قبل پاسخ داده شده
کلا دو نوع تراکنش بانکی داریم...۱ تراکنش بانکی شفاف ...۲ تراکنش بانکی مشکوک از سال ۱۳۹۴ تراکنش های بستانکار بیش از ۵۰میلیارد مورد رسیدگی قرار می‌گیرد حالا اگه واریزی های که مبدا و مقصد اون معلوم نباشه و مودی هم اسناد و مدارک معتبر برای اثبات اون نداشته باشه جز تراکنش های مشکوک تلقی میشه که البته خود این واریزی ها بازم دسته بندی میشن امیدوارم درست باشه استاد
5100145269 2 سال قبل پاسخ داده شده
کلا دو نوع تراکنش بانکی داریم...۱ تراکنش بانکی شفاف ...۲ تراکنش بانکی مشکوک از سال ۱۳۹۴ تراکنش های بستانکار بیش از ۵۰میلیارد مورد رسیدگی قرار می‌گیرد حالا اگه واریزی های که مبدا و مقصد اون معلوم نباشه و مودی هم اسناد و مدارک معتبر برای اثبات اون نداشته باشه جز تراکنش های مشکوک تلقی میشه که البته خود این واریزی ها بازم دسته بندی میشن امیدوارم درست باشه استاد
5100145269 2 سال قبل پاسخ داده شده
کلا دو نوع تراکنش بانکی داریم...۱ تراکنش بانکی شفاف ...۲ تراکنش بانکی مشکوک از سال ۱۳۹۴ تراکنش های بستانکار بیش از ۵۰میلیارد مورد رسیدگی قرار می‌گیرد حالا اگه واریزی های که مبدا و مقصد اون معلوم نباشه و مودی هم اسناد و مدارک معتبر برای اثبات اون نداشته باشه جز تراکنش های مشکوک تلقی میشه که البته خود این واریزی ها بازم دسته بندی میشن امیدوارم درست باشه استاد
مهدی 2 سال قبل پاسخ داده شده
تراکنش های صاحبان مشاغل که اعلام نشده در اظهارنامه
مهدی 2 سال قبل پاسخ داده شده
تراکنش های صاحبان مشاغل که اعلام نشده در اظهارنامه
عباس حسینی 2 سال قبل پاسخ داده شده
حساب هایی که در پرونده مالیاتی درج، ولی فاقد تراکنش باشند
محبوبه 2 سال قبل پاسخ داده شده
حساب بانکی معرفی شده و بدون تراکنش مشکوک است
محبوبه 2 سال قبل پاسخ داده شده
حساب بانکی معرفی شده و بدون تراکنش مشکوک است
Saeid 2 سال قبل پاسخ داده شده
تراکنش هایی که به حساب اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر مرتبط با شرکت باشد
شیما رجبی 2 سال قبل پاسخ داده شده
واریزیهایی که مبدا و منشا آنها مشخص نباشد و مودی اسناد و مدارک معتبری برای ماهیت واریزها نداشته باشد
پریسا 2 سال قبل پاسخ داده شده
تراکنش های بانکی مشکوک هستن که ورودی و خروجی حساب ها بدون سند باشه و هیچگونه مبدا و طرف مشخصی نداره و اطلاعاتی از آن حساب به دارایی ارائه یا معرفی نشه
ستاره 2 سال قبل پاسخ داده شده
حساب بانکی که در سامانه مالیاتی تعریف کنیم اما گردش مالی نداشته باشدهمچنین تراکنش های که فاکتور رسمی نداشته باشد و اسناد و مدارک مثبته نداشته باشد  
سامیه 2 سال قبل پاسخ داده شده
وجوه ورودی به حساب اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی)، در صورتی که مبدا و منشا آن مشخص نباشد، تراکنش بانکی مشکوک خواهد بود یعنی اگر مودی اسناد و مدارک معتبری برای تعریف ماهیت وجوه ورودی نداشته باشد سازمان مالیاتی نسبت به رسیدگی و تعیین ماهیت آن اقدام می‌کند
حدیث 2 سال قبل پاسخ داده شده
تراکنش هایی که برای آنها سندی وجود نداشته باشه و منشا نامشخص باشه
نادرزاد 2 سال قبل پاسخ داده شده
بلکه ورود و خروج وجوه به حساب‌های بانکی و بدون مبدا و منشا مشخص سازمان مالیاتی را به شخص و فعالیت‌های او مشکوک می‌نماید
Maah_tab3391 2 سال قبل پاسخ داده شده
به زبان ساده هرتراکنشی که به فعالیت تجاری مرتبط نکرده با‌شی میشه مشکوک مثلا ماشین میفروشی طرف پول میریزه به حساب اما شما ثبت نکردی این از نظر سازمان مالیاتی میشه مشکوک
Maah_tab3391 2 سال قبل پاسخ داده شده
به زبان ساده هرتراکنشی که به فعالیت تجاری مرتبط نکرده با‌شی میشه مشکوک مثلا ماشین میفروشی طرف پول میریزه به حساب اما شما ثبت نکردی این از نظر سازمان مالیاتی میشه مشکوک
Maah_tab3391 2 سال قبل پاسخ داده شده
به زبان ساده هرتراکنشی که به فعالیت تجاری مرتبط نکرده با‌شی میشه مشکوک مثلا ماشین میفروشی طرف پول میریزه به حساب اما شما ثبت نکردی این از نظر سازمان مالیاتی میشه مشکوک
مهدی 2 سال قبل پاسخ داده شده
ورود و خروج وجوه به حساب‌های بانکی و بدون مبدا و منشا مشخص وجوه واریزی ماهیت درآمدی نداشته باشد اما سندی هم بر اثباتش ارائه نشده است
سیده محدثه موسوی 2 سال قبل پاسخ داده شده

سلام ‌ خدا قوت
تراکنش حساب‌های بانکی که در دفاترمعرفی نشدند

سجاد 2 سال قبل پاسخ داده شده

حساب های فاقد پرونده مالیاتی

شباهنگ 2 سال قبل پاسخ داده شده
حسابهای معرفی شده در پرونده مالیاتی که بدون گردش باشند
مهسا 2 سال قبل پاسخ داده شده
تراکنش‌های که مبدا و یا مقصد مشخصی ندارند و همچنین اسناد و مدارک دال بر صحت این تراکنش ها نیز موجود نمیباشد
مهدی روستایی 2 سال قبل پاسخ داده شده
ممکنه چنتا حساب داشته باشه و یکیشو معرفی نکرده
الهام علیزاده 2 سال قبل پاسخ داده شده
جواب سوال میشه گزینه ۴ ، حسابهای معرفی شده در پرونده مالیاتی که بدون گردش باشند .
Maryam 2 سال قبل پاسخ داده شده
تراکنش هایی مشکوک هستند که مبدا نامشخص دارند و ماهیت حساب شون مشخص نیست 
Laaya 2 سال قبل پاسخ داده شده
حسابهای معرفی شده در پرونده مالیاتی که بدون گردش اند
Saeedi 2 سال قبل پاسخ داده شده
واریزی هایی که مبدا مشخص ندارند و بالای ۵ میلیارد باشد
الینا سعیدی 2 سال قبل پاسخ داده شده
تراکنش هایی که مبدا مشخص ندارن و فاقد اسناد و مدارک هستن
سحر دهقان 2 سال قبل پاسخ داده شده
حسابهای که در پرونده مالیاتی ثبت شده و هیچ تراکنشی ندارد، حسابهایی که منبع و سند مشخصی برای ارایه به مالیات ندارد
شکوه 2 سال قبل پاسخ داده شده
تراکتش های بالای ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ با مبدا نامشخص
جواد رجبی 2 سال قبل پاسخ داده شده
حسابهای معرفی شده در پرونده مالیاتی که فاقد گردش هستند تراکنش های نامشخص یا فاقد مستندات تراکنش های چندپارتی
اکرم جزایری 2 سال قبل پاسخ داده شده
وجوه ورودی به حساب اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی)، در صورتی که مبدا و منشا آن مشخص نباشد، تراکنش بانکی مشکوک خواهد بود؛ به بیان دیگر، اگر مودی اسناد و مدارک معتبری برای تعریف ماهیت وجوه ورودی نداشته باشد، سازمان مالیاتی نسبت به رسیدگی و تعیین ماهیت آن اقدام می‌نماید.
اکرم جزایری 2 سال قبل پاسخ داده شده
وجوه ورودی به حساب اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی)، در صورتی که مبدا و منشا آن مشخص نباشد، تراکنش بانکی مشکوک خواهد بود؛ به بیان دیگر، اگر مودی اسناد و مدارک معتبری برای تعریف ماهیت وجوه ورودی نداشته باشد، سازمان مالیاتی نسبت به رسیدگی و تعیین ماهیت آن اقدام می‌نماید.
نادری 2 سال قبل پاسخ داده شده
کلیه وجوه ورودی به حساب اشخاص اعم از خقیقی و حقوقی که مبدا و منشا آن مشخص نباشه یا به عبارتی مودی مدارک مستندات لازم بابت اون دسته از واریزی ها نداشته باشه که دوحالت هم داره یا درآندی نیستند ولی مستندات ندارن یا نوعی از درآمد هستن که کتمان شدن و توسط گروه حسابرسی بررسی میشن
نسرین عسگری 2 سال قبل پاسخ داده شده
تمام ورودی هایی که مدارکی برای آنها وجود ندارد و مخصوصا اگر از نظر تعداد و مبلغ بالا باشند این ها جز حساب های مشکوک هستند و این که مقدار فروش تناسبی با صنف که فعالت میکنن نداشته باشه و مبلغ فروش خیلی بالاتر از حد متعارف باشه
نادری 2 سال قبل پاسخ داده شده
کلیه وجوه ورودی به حساب اشخاص اعم از خقیقی و حقوقی که مبدا و منشا آن مشخص نباشه یا به عبارتی مودی مدارک مستندات لازم بابت اون دسته از واریزی ها نداشته باشه که دوحالت هم داره یا درآندی نیستند ولی مستندات ندارن یا نوعی از درآمد هستن که کتمان شدن و توسط گروه حسابرسی بررسی میشن
رضا 2 سال قبل پاسخ داده شده
تراکنش هایی که مبدا و مقصد آن معلوم نباشد
ازهار 2 سال قبل پاسخ داده شده
کسانی که فعالیت تجاری نداشته باشند و در ماه بیش از 40 یا 50 تراکنش بانکی داشته باشند.
محمدعلی احمدی 2 سال قبل پاسخ داده شده
حساب‌های معرفی شده در پرونده مالیاتی که فاقد گردش مالی باشند
امیرمحمد قاسمی 2 سال قبل پاسخ داده شده

حساب‌های معرفی شده در پرونده مالیاتی که فاقد گردش مالی باشند

اتابکی 2 سال قبل پاسخ داده شده
تراکنش های بالای ۴۰ مورد در ماه،تراکنش های بالایی که مستندات ندارد،گردش حساب سالانه و ماهانه مشکوک(رقم گردش رو خود سازمان میدونه اما فک میکنم حداقل رقمی که تعیین کننده گروه دوم و سوم اشخاص حقیقیه)،تراکنش هایی که یه طرف در سامانه مودی ثبته و طرف دیگه نیست(گزارش فصلی یا ارزش افزوده یا ....)،تراکنش هایی که هر دو طرف در هیچ یک از درگاه های مالیاتی و مودیان ثبت نیست
دهقانی 2 سال قبل پاسخ داده شده
درآمد های کتمان شده و ورودی های  بدون مبدا و منشا مشخص و بدون اسناد و مدارک 
مریم 2 سال قبل پاسخ داده شده
وجوه ورودی به حساب اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی)، در صورتی که مبدا و منشا آن مشخص نباشد، تراکنش بانکی مشکوک خواهد بود؛ به بیان دیگر، اگر مودی اسناد و مدارک معتبری برای تعریف ماهیت وجوه ورودی نداشته باشد، سازمان مالیاتی نسبت به رسیدگی و تعیین ماهیت آن اقدام می‌نماید. در اینجا دو حالت پیش می‌آید:
وجوه واریزی ماهیت درآمدی ندارد اما سندی بر اثباتش ارائه نشده است
وجوه واریزی نوعی درآمد کتمان شده است
محمد باقرپور 2 سال قبل پاسخ داده شده

ررسی تراکنش های مشکوک بانکی بیشتر جهت اشخاصی است که پرونده مالیاتی ندارند. طبق دستورالعمل جدید بانک مرکزی، بانک‌ها موظف به ارائه گزارش مستندات برخی حساب های بانکی هستند که تراکنش های مشکوک دارند.

مریم 2 سال قبل پاسخ داده شده
وجوه ورودی به حساب اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی)، در صورتی که مبدا و منشا آن مشخص نباشد، تراکنش بانکی مشکوک خواهد بود؛ به بیان دیگر، اگر مودی اسناد و مدارک معتبری برای تعریف ماهیت وجوه ورودی نداشته باشد، سازمان مالیاتی نسبت به رسیدگی و تعیین ماهیت آن اقدام می‌نماید. در اینجا دو حالت پیش می‌آید:
وجوه واریزی ماهیت درآمدی ندارد اما سندی بر اثباتش ارائه نشده است
وجوه واریزی نوعی درآمد کتمان شده است
صافی 2 سال قبل پاسخ داده شده
تراکنش هایی مشکوک هستندکه بیش از۴۰مورددرگردش حساب انجام شده باشدودراظهارنامه ذکرنشده باشدومبلغ آن قابل چشم پوشی نباشد
علی رهنما 2 سال قبل پاسخ داده شده
سازمان امور مالیاتی فقط واریزی ها رو در نطر میگیره و اگر حساب از حالت معمول خارج و واریزی زیادی انجام شود و بخصوص اگر به طور مستمر و زیاد فارغ از مبلغ آن از طرف اشخاص مختلف  به حساب واریز شود 
milad 2 سال قبل پاسخ داده شده
حسابهای که بیش از ۴۰ تا ۵۰ واریزی در ماه دارد و فعالیت تجاری ندارد.
زمانی 2 سال قبل پاسخ داده شده
تراکنش های بالا بدون اسناد و مدارک
امینی 2 سال قبل پاسخ داده شده
حسابهایی که گردش مالی بالا دارند بدون معرفی حساب دارایی
فاطمه اسلامی 2 سال قبل پاسخ داده شده
حسابهایی که معرفی شدند اما گردش مالی ندارند.حسابهایی که مبدا و مقصد مشخص ندارندن
یزدانی 2 سال قبل پاسخ داده شده
حسابی که در پرونده مالیاتی معرفی شده اما تراکنش ندارد
یزدانی 2 سال قبل پاسخ داده شده
حسابی که در پرونده مالیاتی معرفی شده اما تراکنش ندارد
حمیدرضا رحمتی 2 سال قبل پاسخ داده شده

تراکنش بانکی بین حسابهای بانک شرکا شرکت و کارکنان و نیز شرکا تجاری

علی 2 سال قبل پاسخ داده شده
حساب های که به دارایی معرفی نشود و ثبت گردش حساب در دفاتر ثبت نشود
احمد سلیمی 2 سال قبل پاسخ داده شده
شناسایی موارد معاملات و تراکنش‌های مشکوک از الزامات مبارزه با پولشویی است. تراکنش‌های بانکی نامتعارف یکی از مصادیق پولشویی محسوب می‌شوند.هر چند لزوما هر تراکنش بانکی خارج از عرفی، نمی‌تواند مصداق پولشویی باشد اما تعیین سقف تراکنش‌ها یکی از الزامات مبارزه با پولشویی است.
رضایی .ا 2 سال قبل پاسخ داده شده

عدم تناسب نوع شغل با مبلغ واریزی و نداشتن پرونده مالیاتی

حسین شریفی 2 سال قبل پاسخ داده شده

عملکرد مالی ومالیاتی همان سال .اگر همخوانی داشته باشد که هیچ اگه نه .تراکنش های بانکی بررسی میشد

ممبینی 2 سال قبل پاسخ داده شده
حسابهایی که در پرونده مالیاتی معرفی شده اما گردش ندارد
ممبینی 2 سال قبل پاسخ داده شده
حسابهایی که در پرونده مالیاتی معرفی شده اما گردش ندارد
ممبینی 2 سال قبل پاسخ داده شده
حسابهایی که در پرونده مالیاتی معرفی شده اما گردش ندارد
ممبینی 2 سال قبل پاسخ داده شده
حسابهایی که در پرونده مالیاتی معرفی شده اما گردش ندارد
محمد باقرپور 2 سال قبل پاسخ داده شده
بررسی تراکنش های مشکوک بانکی بیشتر جهت اشخاصی است که پرونده مالیاتی ندارند. طبق دستورالعمل جدید بانک مرکزی، بانک‌ها موظف به ارائه گزارش مستندات برخی حساب های بانکی هستند که تراکنش های مشکوک دارند.
Pournasir 2 سال قبل پاسخ داده شده
حسابهایی با ارقام بالا که تراکنش بانکی دارن ولی به دارایی سند و مدرکی ارائه نشده
دکمه بازگشت به بالا