آموزش بیمه و قانون کار

5 نکته مهم و کلیدی درباره بازرسی تامین اجتماعی از کارگاه

ارائه نکاتی درباره بازرسی تامین اجتماعی از کارگاه بیمه‌ای

بازرسی تامین اجتماعی یکی از اجزای جدایی ناپذیر سازمان تامین اجتماعی و درواقع چشم ناظر سازمان است که لازم است هر فردی که با بیمه تامین اجتماعی سروکار دارد اهمیت ویژه‌ای را برای آن قائل باشد و نکات و معلومات حداقلی آن را بداند و اجرا کند.

در این مقاله به بررسی نکاتی درخصوص بازرسی تامین اجتماعی از کارگاه بیمه‌ای می‌پردازیم که اطلاع از این نکات کلیدی و مهم می‌تواند نقش کلیدی و تعیین کننده‌ای در بهبود عملکرد سازمان مالی هر فعالیت اقتصادی اعم از حقیقی یا حقوقی داشته باشد و دانش به این نکات و اجرای عملی راه‌کارهای ذکر شده می‌تواند از بروز چالش‌های بزرگ و جرایم پیش بینی نشده‌ای جلوگیری کند.

01

نکته اول: بازرسی اولیه از کارگاه

بازرسی اولیه از کارگاه زمانی محقق می‌شود که برای اولین بار جهت تشکیل پرونده بیمه‌ای و اخذ کدکارگاه یک فعالیت اقتصادی اقدام نموده‌ایم و یکی از مراحل اخذ کد کارگاهی، بازرسی اولیه از کارگاه می‌باشد.

این بازرسی درواقع به این منظور انجام می‌شود که ابزاری برای تشخیص سازمان تامین اجتماعی درخصوص اینکه آیا آن کارگاه بیمه‌ای حداقل آیتم‌های لازم را برای اخذ کد کارگاهی دارد یا خیر، و برخی از این حداقل‌ها شامل احراز هویت کارگاه، کنترل مدارک ارائه شده در زمان ثبت نام تشکیل کد کارگاه اعم از محل وقوع ملک و احراز هویت کارفرما می‌باشد و همچنین در بازرسی اولیه کارکنانی‌ که در محل فعالیت حضور دارند در گزارش بازرسی اولیه قید می‌شود.

اطلاعات اولیه‌ای که برای کارکنان در لیست گزارش بازرسی قید می‌شود شامل نام ومشخصات کارکنان و تاریخ شروع به کار و شغل و میزان حقوق و دستمزد قانونی آنهاست.

تاکید می‌شود که گزارش بازرسی اولیه از کارگاه بسیار مهم و حائز اهمیت است چرا که اولین لیست ارسالی بیمه کارگاه باید از هرجهت مطابق لیست گزارش بازرس باشد. در مواردی در برخی کارگاه‌های بیمه‌ای مشاهده کرده‌ام که گزارش بازرسی اولیه توسط بازرس محترم تامین اجتماعی انجام شده است ولی کارفرما دقتی به افراد قید شده در لیست گزارش بازرس ننموده‌ است و در اولین لیست ارسالی به تامین اجتماعی فرد یا افرادی از کارکنان را به هر دلیل از قلم انداخته است که در این حالت بعد از گذشت چندماه از سوی سازمان تامین اجتماعی مطالبه‌ای برای آن کارگاه صادر شده است.

من همواره این را تاکید می‌کنم که گزارش بازرس‌های تامین اجتماعی از مهمترین عوامل تشخیص حضور یا ترک کار نیروی کار هر کارگاه می‌باشد و ملاک مهمی برای مطالبات و اجراییات سازمان تامین اجتماعی می‌باشد و به عبارتی بازرسان به منزله چشم ناظر و معتمد سازمان هستند پس باید دقت زیادی در گزارش بازرسی انجام شده و مطابقت آن با لیست‌های بیمه ارسالی ماهانه داشته باشیم.

02

نکته دوم: نحوه گزارش بازرسان

در مواردی بازرسی تامین اجتماعی و درج گزارش از کارگاه و تعداد و مشخصات کارکنان در برگه‌های فیزیکی انجام می‌شد که در حال حاضر مدتی است که تعداد زیادی از شعب تامین اجتماعی مجهز به تبلت‌هایی شده‌اند که گزارش مقرر را به صورت الکترونیکی تهیه و تنظیم می‌کنند و در نهایت به تایید کارفرما یا نماینده وی می‌رسانند. در این حالت می‌توانیم جهت اطمینان از نحوه انجام گزارش بازرسی انجام شده چند روز بعد از انجام بازرسی به واحد بازرسی شعبه بیمه مراجعه کرده و درخواست دهیم تا گزارش بازرس را به‌صورت پرینت در اختیارمان قرار دهند تا از مطابقت لیست‌های بیمه ارسالی و گزارش بازرسی تامین اجتماعی اطمینان حاصل کنیم.

در موارد قبلی که گزارش بازرس به صورت الکترونیکی ثبت نمی‌شد، گزارش دربرگه‌هایی درج می‌شد که یک نسخه از آن بعد از بازرسی دراختیار کارفرما قرار می‌گرفت و همان برگه که نسخه دوم اصل گزارش بازرسی بود ملاک عمل چک و کنترل‌های کارفرما قرار می‌گرفت.

03

نکته سوم: انواع دیگری از بازرسی

بازرسی اولیه همواره در زمان ثبت نام و تشکیل پرونده کد کارگاه صورت می‌پذیرد اما به‌جز این نوع بازرسی، بازرسی‌های دیگری هم در دستور کار بازرسان سازمان تامین اجتماعی و شعبه بیمه قرار می‌گیرد.

بازرسی‌های سرزده از کارگاه نوع دیگری از بازرسی است که در این حالت بازرسان به‌صورت سرزده و بدون هرگونه هماهنگی قبلی به محل فعالیت کارفرما مراجعه می‌کنند و گزارشی از فعالیت و تعداد افراد و مشخصات کارکنان شاغل تهیه می‌کنند که این گزارش هم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و همواره باید از حاصل و نتیجه این بازرسی‌ها مطلع بود تا تفاوتی میان این گزارش و لیست بیمه ارسالی از سوی کارفرما نباشد.

بازرسی‌های کشفی نوع دیگری از بازرسی بیمه تامین اجتماعی بازرسی‌های کشفی است که در این حالت بازرسان به محل‌های فعالیت اقتصادی مختلف به‌صورت سرزده ورود می‌کنند و چنانچه آن محل فعالیت در جهت ثبت نام و تشکیل پرونده و اخذ کدکارگاهی اقدام ننموده باشد لیست کارکنان شاغل را تهیه می‌نمایند و کارفرمای آن محل فعالیت ملزم است در اسرع وقت نسبت به ارائه مدارک و تشکیل پرونده برای کارگاه خود اقدام نموده و لیست بیمه ماهانه کارکنان را از آن پس ارائه و حق بیمه مربوطه و جرایم احتمالی را که ناشی از تاخیر در بیمه نمودن کارکنان است را پرداخت نماید.

بازرسی تحقیقی نوعی دیگری از بازرسی تامین اجتماعی است که معمولا در صورت درخواست کارفرما یا اداره کار و یا پیرو شکایت کارکنان صورت می‌پذیرد که به هرحال ناشی از یک درخواست از واحد بازرسی شعبه تامین اجتماعی می‌باشد. در این حالت از سوی واحد بازرسی باز هم به صورت سرزده به محل فعالیت مورد تقاضا مراجعه می‌شود و گزارش بازرسی  با محوریت نوع تقاضا و درخواست موضوعه تهیه و تنظیم می‌شود.

یک نمونه از درخواست بازرسی تحقیقی که معمولا انجام می‌شود به این نحو است که ممکن است طی یک بازرسی سرزده قبلی فرد یا افرادی از کارکنان در لیست گزارش بازرسی قبلی درج شده باشد ولی آن فرد یا افراد به هر دلیلی در لیست بیمه کارگاه قید نشده باشند و بعد  از انجام بازرسی مذکور محل فعالیت را بدون ثبت نام و نامنویسی بیمه  در کدکارگاه قطع همکاری نمایند، در این حالت کارفرما به هیچ عنوان نمی‌تواند  شروع و ترک کار آن فرد را به صورت سیستمی در لیست بیمه اعمال نماید و می‌تواند به واحد بازرسی شعبه بیمه مربوطه مراجعه کرده و درخواست انجام بازرسی تحقیقی و ثبت ترک کار فرد مذکور را توسط بازرس بدهد که در این حالت چنانچه واحد بازرسی، با درخواست کارفرما موافقت نماید طی یک مراجعه به محل فعالیت کارفرما ثبت ترک کار فرد مذکور را انجام می‌دهد.

04

نکته چهارم: اهمیت گزارش بازرس در مراجع رسیدگی

گزارش بازرسی انجام شده از کارگاه یک سند رسمی و معتبر جهت ارائه به مراجع مختلف رسیدگی نظیر اداره کار و هیئت‌های مختلف حل اختلاف است به نحوی که قاضی، کارشناس یا هر شخص رسیدگی کننده در مراجع رسیدگی اهمیت ویژه‌ای برای گزارش بازرسی سازمان تامین اجتماعی قائل است و همین موضوع گواه بر اهمیت بالای گزارش بازرسی تامین اجتماعی می‌باشد و لازم است اطلاعات مندرج در آن را جدی بگیریم. به‌عنوان مثال در حل اختلاف بین نیروی کار و کارفرما، گزارش بازرسی بیمه می‌تواند مبنا و ملاک تصمیم‌گیری مراجع رسیدگی کننده به دعاوی باشد.

05

نکته پنجم: همکاری با بازرسان تامین اجتماعی

از آنجایی که بازرسان سازمان تامین اجتماعی از بازوهای اجرایی سازمان محسوب می‌شوند لذا لازم است نهایت همکاری را با آن‌ها داشته باشید و اطلاعات لازم را به‌نحوی که آنها مطالبه می‌کنند به‌صورت صحیح و دقیق اعلام نمایید. در مواردی مشاهده شده به دلیل عدم همکاری کارفرما یا نیروهای تحت نظر وی حتی در مواردی کد کارگاه غیرفعال شده تا مجددا کارفرما به شعبه بیمه مراجعه کند و اطلاعات مورد درخواست بازرس را ارائه و تعیین تکلیف نماید.

چنانچه به اطلاعات جامع و کامل‌تری در خصوص این مبحث مهم نیاز دارید می‌توانید با تهیه کتاب قطب‌نمای مالیات و بیمه نکات کلیدی و اثرگذار مهمی را در این موضوع بدست آورید و از آگاهی کاملی در این حوزه برخوردار شوید.جهت تهیه کتاب قطب نمای مالیات و بیمه ، از این قسمت به صفحه تهیه کتاب ارجاع داده می‌شوید.

ضمنا کارفرمایان و بیمه شدگان می توانند برای مشاهده بازرسی‌های انجام شده از کارگاه به آدرس Erequest.tamin.ir مراجعه و پیگیری نمایند.

نوشته های مشابه

‫12 دیدگاه ها

 1. سلام در جایی کار میکنم که به مدت یک سال و نیم اونجا مشغول بودم بعدش الان قصد دارم کارشو کنار بزارم اما هیچ بیمه ای برام توسط کارفرما رد نشه …حالا من تا هفته آینده فقط سر کار میرم برای گرفتن حقم بهترین کار چیه؟ برم تا زمانی که هنوز سر کارم درخواست بازرسی بدم!؟ برم شکایت کنم!؟ چیکار کنم!!!

  1. سلام
   دو مسیر رو موازی انجام بدید، اولا تا زمانی که هنوز در محل کار حضور دارید به واحد بازرسی شعبه بیمه مربوطه مراجعه کنید و درخواست بازرسی بدید و همچنین به اداره کار مراجعه کرده و شکایت خودتون رو تنظیم کنید، حتما به نتیجه خواهید رسید و در سوابق بیمه شما منظور خواهد شد
   موفق باشید

 2. سلام، وقت بخیر
  فردی به مدت 5ماه در کارگاهی مشغول به فعالیت بوده و حقوق گرفته و بیمه شده در آن مدت؛ بعد از گذشت یکسال که برای استعلام سوابق بیمه اقدام کرده متوجه شده نیمه دوم سال که در اون شرکت مشغول نبوده براش بیمه تحت عنوان بازرسی بیمه رد شده ؛ حال دو سوال ؟
  یکی اینکه این رد شدن اشتباه اسمش توسط بازرس بیمه می تونه براش مشکلی ایجاد کنه؟ و بازرس بیمه چطور مدارک شناسایی در زمان بازدید نخواستن؟ ایشون با مدرک می تونن اثبات کنن که اونجا کار نمی کردن
  دوم با فرض اینکه جریمه بیمه رو کارفرما برای ایشون پرداخت کرده باشه امکان دریافت حقوق مربوط به اون ماه ها هم وجود داره؟ چه باید کرد؟

  پیشاپیش ممنون از راهنمائیتون

 3. با سلام / مدتی قبل برای انجام کاری به بیرون از محل کار رفتم . برای این مدت کوتاه ( 1 روز ) یکی از شاگردان همکارم را در آنجا به کار گرفتم . در این مدت بازرس بیمه به محل کار مراجعه نموده و با اصرار مشخصات فرد را خواسته که شخص مورد نظر اعلام نموده من در این محل کار نمی کنم و صاحب این کارگاه فردا مراجعه می نماید . بازرس بیمه به دلیل امتناع شخص از دادن مشخصات از کسبه دیگر بدون اینکه سوال کند آیا این فرد دائمی است یا موقت نام ونام خانوادگی فرد را گرفته و در گزار ش بازرسی که در تاریخ 5/3/98 ثبت شده اعلام نموده شروع به کار 98/3/5 و مدت کارکرد 31 روزه . لطفا راهنمایی کنید .

 4. وقت بخیر
  بنده کارمند رسمی وزارت آموزش و پرورش استان البرز هستم در سال ۹۱ حق التدریس بودم و بیمه ی اینجانب تامین اجتماعی بود. بعد از رسمی شدنم بیمه ام انتقال به بیمه ی صندوق کشوری پیدا کرد. متاسفانه در جریان انتقال بیمه ی اینجانب پرونده ی من گم شده در حالی که در سازمان کشوری نام من هست که مشمول بند ز هستم. برای شکایت از بیمه ی تامین اجتماعی چکار باید انجام بدهم؟

 5. سلام .. وقت بخیر ..من برای یک نمایندگی خودرو کار میکنم .. امروز تامین اجتماعی فرمی به این شرح به ما داده : درخواست مدارک از کارفرما جهت بازرسی از دفاتر … تو توضیحات این فرم از ما صورت های مالی ترازنامه و اظهارنامه های مالیاتی راخواسته .. میخاستم بدونم آیا تامین اجتماعی میتونه این مدارکو از ما درخواست کنه درصورتی که هیچ ارتباطی به حوزه کاریشش نداره غیر از لیست بیمه؟

  1. سلام، بله میتونه برای حسابرسی تامین اجتماعی این مدارک رو از شما مطالبه کنه

 6. با سلام
  در تاریخ 2/11/1399 کارگاه تولیدی ما بازرسی بیمه شد متاسفانه فراموش کردیم نام دو تن از کارگران جدید رو در گزارش بازرسی اعلام کنیم که شروع کار داشته اند حالا برای رد کردن لیست بیمه دی ماه من میتونم اسم این دو نفر رو وارد کنم یا باید صبر کنم از دوم بهمن به بعد این دو نفر رو تو لیست بیمه وارد کنم

  1. سلام، اشکالی نداره، اون دو نفر رو بفرستید شعبه بیمه یا کارگزاری که در کارگاه شما ثبت نام کنن و در لیست بیمه بیارید
   مورد پذیرش خواهد بود

 7. سلام در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ بازرسی دز کارگاه ما انجام شد و تعداد افرادی که حضور نداشتن و قرار بود در لیست تیر ماه ترک کار بزنم رو به بازرس اعلام کردم ولی هنوز لیست تیر رد نشده بود میخوام بدونم آیا باید تاریخ ترک کار رو اعلام میکردم ؟؟ یا نیازی نبوده؟ چون فقط اعلام کردم که این افراد حضور ندارن آیا تا تاریخ بازرسی اگر رد نشه جریمه میشیم؟؟؟

  1. سلام،‌تاریخ ترک کار رو در لیست بیمه به‌صورت واقعی درج کنید. ضمنا باید به بازرس تاکید می‌کردید که افراد ترک کار دقیقا در چه تاریخی ترک کار داشتن تا براشون در تاریخ مذکور ترک کار در لیست بازرسی درج بشه که اگر این اتفاق افتاده باشه معمولا مشکلی نیست

 8. سلام شخصی که قصد دارد خودش را در کارگاهی کارفرما رد بکنه به جز خرید ملک یا اجاره کردن ملک چه راه دیگه ای وجود داره مثلا سرکارگر یا سرپرست میتونه در کارگاه کارفرما باشه!؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دکمه بازگشت به بالا