حق بیمه برای کارآموزان

شهریار پرسیده شده در 2 سال پیش

سلام آیا برای کارآموزی که از طرف دانشگاه برای گذراندن دوره کارآموزی - فکر میکنم ۲۷۰ ساعت - به شرکت معرفی می شوند باید بیمه پرداخت کرد و اسمشان را در لیست حقوق وارد کرد ؟ اگر وجهی بابت حقوق دریافت نکنند و صرفا برای گذراندن دوره کارآموزی باشد چطور ؟

سوالات مرتبط

2 پاسخ
علی رهنما 2 سال قبل پاسخ داده شده
فرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه ای خاص برای مدت معین که زاید بر سه سال نباشد در کارگاهی معین به کارآموزی توام با کار اشتغال دارند مشروط بر آن که سن آن ها از ۱۵ سال کمتر نبود و از ۱۸ سال تمام بیشتر نباشد.
به دلیل داشتن رابطه کاری و مزدی با کارفرما ضمن این که تحت پوشش قانون کار هستند مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی نیز می باشند و در این رابطه برابر ماده ۳۳ قانون تامین اجتماعی حق بیمه کارآموزان باید به نسبت مزد یا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال میزان حق بیمه در این مورد نباید از میزانی که به حداقل مزد یا حقوق تعلق میگیرد کمتر باشد در صورتی که مزد حقوق کارآموزان کمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابه التفاوت حق بیمه سهم کارآموز به عهده کارفرما خواهد بود
نیما - مشاور روابط کار 2 سال قبل پاسخ داده شده
سلام و احترام اگر رابطه اقتصادی و مزدبری برقرار نباشد مشمول قانون کار نمی باشند به منزله کار داوطلبانه و افتخاری محسوب می گردد. ولی اگر مزد دریافت کنند مشمول قانون کار هستند
دکمه بازگشت به بالا