آموزش مالیاتآموزش های رایگانبخشنامه ها و قوانین

روش تکمیل و ارسال فرم توافق تبصره ماده 100

اظهارنامه تبصره ماده 100

مالیات مقطوع تبصره ماده 100 چیست و چه کاربردی دارد؟

یکی از اختیاراتی که به سازمان امور مالیاتی در جهت تسهیل و تسریع فرایند مالیات ستانی داده شده است موضوع توافق مالیاتی با صاحبان مشاغل و کسب و کار‌های کوچک و اشخاص حقیقی است.

به عبارتی توافق تبصره ماده 100 یک راه میان‌بر هم برای سازمان امور مالیاتی است و هم برای صاحبان مشاغل که بتوانند از این فرصتی که قانون‌گذار در چارچوب تبصره ماده 100 در اختیار آنها قرار داده استفاده کنند و موضوع مالیات یک سال مالی کسب و کار را توافق کنند و پرونده آن را ببندند.

در انتهای این صفحه می‌توانید دستورالعمل موضوع مالیات مقطوع عملکرد سال 1400 برخی از صاحبان مشاغل را که با رعایت بند م تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 تنظیم شده است به همراه فیلم آموزشی تکمیل و ارسال فرم (اظهارنامه) تبصره ماده 100 را مشاهده نمایید.

توافق مالیاتیماده 100 و تبصره آن چه می‌گوید؟

بنا به حکم قانون‌گذار در این ماده، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آن‌ها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد ،از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود.

حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.

متن بالا دقیقا مقرره‌ای است که قانونگذار در ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم، تعیین کرده است اما سقف میزان فروش کالا و خدمات در سال 1400 به حکم قانون بودجه کل کشور در سال 1401، به جای 10 برابر معافیت ماده 84، برابر شد با 30 برابر معافیت ماده 84  که این عدد برابر خواهد بود با 1/440/000/000 تومان. اما در این بین و در ایام ارسال اظهارنامه‌های مالیاتی مشاغل به جهت کمک به کسب و کارها تصمیماتی گرفته شده که این سقف تا حداکثر 100 برابر معافیت ماده 84 افزایش یابد و به عبارتی سقف استفاده از این توافق و مالیات مقطوع برابر خواهد شد با مبلغ 4/800/000/000 تومان.

با این اوصاف صاحبان مشاغل گروه‌های 3 گانه اول و دوم و سوم در صورتی که حجم فروش کالا یا خدمات آنها کمتر از این مبلغ باشد امکان استفاده از این توافق مالیاتی و پرداخت مالیات مقطوع بدون الزام به ارسال اظهارنامه معمول مالیاتی را خواهند داشت و به تبع آن لزومی هم به ارائه اسناد و مدارک و دفاتر قانونی ندارند.

چه کسانی می‌توانند از این امکان استفاده کنند؟

در سال 1401 که در حال ارسال اظهارنامه‌های سال 1400 هستیم براساس دستورالعمل شماره 200/1401/527 به تاریخ 1401/03/03 سازمان امور مالیاتی در این راستا، برای تمامی صاحبان مشاغل گروه‌های 3 گانه این فرصت را گذاشت تا در صورتی که حجم فروش یا درآمد آنها در سال 1400 از حدنصاب مبلغ تعیین شده کمتر باشد بتوانند با تکمیل و ارسال فرم توافق تبصره ماده 100، مالیات خود را به‌صورت مقطوع بپردازند و از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک برای رسیدگی‌های مالیاتی برای عملکرد سال مالی 1400  معاف خواهند بود.

تبصره ماده 100

آیا کل مبلغ مالیات مقطوع را باید در یک مرحله پرداخت کنیم؟

این امکان توسط سازمان امور مالیاتی فراهم شده است که در صورت عدم توانایی صاحبان مشاغل نسبت به پرداخت یکباره مالیات مقطوع تعیین شده، بتوانند این میزان مالیات تعیین شده را در 4 قسط مساوی ماهانه پرداخت نمایند.

در مراحل تکمیل فرم تبصره ماده 100 که در پایین همین صفحه به صورت فیلم آموزشی قرار دارد، نحوه تعیین اقساط قابل پرداخت را در هنگام تکمیل اظهارنامه توضیح داده ایم. ضمنا در صورتی که بخواهید کل مبلغ را به یکباره پرداخت نمایید، حداکثر تا پایان خرداد ماه 1401 می‌بایست مبلغ پرداخت یکباره شما انجام شود و در غیر اینصورت از گزینه اقساط 4 ماهه استفاده کنید.

خبر خوب اینکه این مهلت تا 15 تیرماه 1401 تمدید شد.

فروش من بیش از سقف مبلغ تعیین شده است!

چنانچه می‌دانید که فروش یا درآمدهای شما در سال 1401 بیش از سقف تعیین شده برای استفاده از توافق مالیاتی است پیشنهاد می‌شود به هیچ وجه آن‌را کتمان نکنید و در این حالت از تبصره ماده 100 استفاده نکنید چرا که چنانچه در آینده به هر طریقی از جمله رسیدگی به تراکنش‌های بانکی، احراز گردد که فروش واقعی خود را کتمان کرده و از توافق مالیاتی استفاده کرده‌اید، این اقدام شما به منزله عدم تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد می‌باشد و مشمول 30% جریمه غیرقابل بخشودگی ماده 192 قانون مالیات‌های مستقیم خواهید بود که جریمه خطرناکی است. ضمنا علاوه بر این جریمه به دلیل کتمان درامد و عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی از تسهیلات معافیت مالیاتی ماده 101 (معافیت معیشتی پایه سالانه مشاغل) محروم خواهید شد.

فروش بیشتری دارم ولی همچنان به سقف نمی‌رسد!

چنانچه فروش یا درآمد شما در سال 1400 بیشتر از میزان تعیین شده در فرم آنلاین توافق است ولی همچنان به سقف تعیین شده برای این سال نمی‌رسد این نکته را بدانید که این کتمان درآمد شما از طریق روش‌های جاری رسیدگی مالیاتی طبق آیین نامه ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم در آینده رسیدگی خواهد شد ولی چون فروش شما از سقف تعیین شده برای این سال تجاوز نکرده است پس همچنان استحقاق استفاده از توافق تبصره ماده 100 را داشته‌اید و جریمه عدم تسلیم اظهارنامه را نخواهید داشت ولی باید مالیات اضافه مابه‌التفاوت را به نسبت فروش واقعی خود پرداخت کنید.

هزینه‌های درمانی قابل کسر از درآمد مشمول مالیات دارم!

ممکن است طبق ماده 137 قانون مالیات‌های مستقیم در طی سال 1400 هزینه‌های درمانی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و خواهر و برادر تحت تکفل خود داشته باشید که با احراز شرایط قانونی، تمایل به کسر آن از درآمد مشمول مالیات خود را داشته باشید که در این حالت برای اینکه بتوانید از امکان ماده 137 و کسورات مالیاتی مربوطه استفاده کنید حتما می‌بایست از طریق ارسال اظهارنامه عادی این اقدام را انجام دهید و در فرم توافق تبصره ماده 100 از این ویژگی محروم خواهید بود. ضمنا علاوه بر ماده 137، دو ماده 172 و 165 نیز داریم که می‌تواند در شرایطی به نفع مودی عمل کند که اگر استحقاق استفاده از این دوماده را نیز دارید و تمایل به کسر مبالغ مذکور از درآمد مشمول مالیات را دارید، همچنان نمی‌توانید از شرایط توافق مالیاتی بهره‌مند شوید.

مطالعه مواد قانونی نام برده شده تاکنون

تفاوتهای توافق مالیاتی مشاغل در سال 1401 در مقایسه با 1400؟

یک تفاوت مهمی که دستورالعمل مالیات مقطوع سال جدید دارد موضوع بهره گیری از اطلاعات تراکنش‌های بانکی و ورودی‌های دستگاه‌های کارتخوان (پوز بانکی) است که با این رویه این تراکنش‌ها نقش اثرگذاری در میزان مالیات مقطوع سال جدید دارد.

تفاوت دیگر مربوط به عدم اجرای پلکان‌ها و درصدهای متفاوت براساس میزان مالیات سال گذشته و افزایش درصدی میزان مالیات در سال جدید است و عملا در سال جدید مودی با یک مبلغ پیشنهادی مالیات به صورت مقطوع مواجه است که یا می‌تواند آن‌را پرداخت کند و توافق نماید و یا اگر به آن معترض است می‌بایست در مهلت مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه عادی اقدام نماید.

علاوه بر دو عامل ذکر شده فوق، عواملی نظیر گزارشات معاملات فصلی ماده 169 خریدار یا فروشنده طرف مقابل مودی (نحوه اطلاع از معاملات فصلی اعلام شده طرف مقابل) را می‌توان در میزان مالیات مقطوع تعیین شده اثرگذار دانست.

ضمنا از عوامل دیگری که بر روی مالیات مقطوع سال جدید اثر گذار است میزان مالیات قطعی شده سال یا سالهای گذشته مودی است.

دیگر عاملی که برای تعیین مالیات مقطوع توافق تبصره ماده 100 استفاده شده است ضریب اینتا کد فعالیت اقتصادی مودی است که به نوعی می‌توان گفت ضریب فعالیت مودی نیز ملاک موثری در تعیین مالیات مقطوع قابل پرداخت است.

اگر به مالیات مقطوع تعیین شده در این فرم معترض باشیم چطور؟

مودی که قصد استفاده  از این توافق را دارد دو انتخاب بیشتر ندارد:

1- مالیات مقطوع تعیین شده در فرم اظهارنامه تبصره ماده 100 را بپذیرد و توافق کند و ترتیب پرداخت نقدی یا اقساطی آن مبلغ را بدهد.

2- نسبت به مالیات تعیین شده به هر دلیلی اعتراض داشته باشد که در این حالت راهی ندارد جز اینکه توافق را نپذیرد و اظهارنامه معمولی ارسال کند و از میزان مالیات کمتری که در اظهارنامه مالیاتی عادی ابراز می‌کند با اسناد و مدارک لازم در زمان رسیدگی مالیات عملکرد، از خود دفاع کند تا بتواند مالیات عادلانه‌تری را پرداخت کند.

هنوز هم سوال دارم، چطور بپرسم؟

می‌دانیم که موضوع مالیات می‌تواند همراه با سوالات متنوع شما باشد که ممکن است هنوز پاسخ آنرا نگرفته‌اید، نگران نباشید و در این حالت می‌توانید از طریق لینک زیر وارد تالار پرسش و پاسخ حسابنو شوید و سوالات خود را بپرسید تا در اسرع وقت به آنها پاسخ داده شود.

سوالات خود را اینجا بپرسید

روش محاسبه مالیات مقطوع در تبصره ماده 100:

عوامل تاثیرگذار در محاسبه مالیات در فرم تبصره ماده 100 حاصل چند عامل مختلف است که این عوامل به شرح زیر است:

 1. نسبت سود فعالیت کسب و کار شما
 2. ورودی‌ها به حساب بانکی شما از طریق دستگاه کارتخوان بانکی یا همان پوز بانکی
 3. ورودی ‌ها به درگاه پرداخت بانکی شما (اگر فروش اینترنتی دارید)
 4. سوابق مالیاتی سال قبل یا سال قبل‌تر شما اعم از مالیات قطعی شده این سالها
 5. گزارشات معاملات فصلی طرف مقابل شما که در سامانه مالیاتی ثبت شده است و حاکی از معاملات رسمی شماست
 6. اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده 4 دوره ارسال شده در سال گذشته که حاکی از میزان فروش شماست
 7. میزان فروش و درآمدهای خود ابرازی شما که در فرم تبصره ماده 100 تکمیل می‌کنید
 8. حاصل تمامی موارد فوق و ترکیبی از آنها در بستر یک فرمول کمی پیچیده، میزان مالیات قطعی شما را در سال جدید در فرم تبصره ماده 100، نمایش خواهد داد.

اینتاکد مالیاتی و نسبت سود فعالیت چیست:

اخیرا سازمان امور مالیاتی از کدی رونمایی کرده با عنوان اینتاکد مالیاتی، این کد حاوی اطلاعات طبقه بندی شما از نوع و گروه فعالیت شماست که این کد به صورت کلی در 3 طبقه تولیدی، خدماتی و بازرگانی تقسیم بندی می‌شود و یکی از ویژگی‌های اینتاکد این است که حاوی نسبت سود فعالیت شماست.

با یک مثال ساده نسبت سود فعالیت را اینگونه تشریح کنیم:

فرض کنید در طی یکسال فعالیت کسب و کار شما میزان فروشتان برابر با 2میلیارد تومان است.

نسبت سود فعالیت نشان می‌دهد که در حالت برآورد میزان مالیات شما، چه میزان از فروشتان منجر به سود خواهد شد. مثلا در فعالیتی که نسبت سود آن 15 درصد است نشان می‌دهد که 15 درصد از هرآنچه که به فروش می‌رسانید را سود خواهید کرد.

حالا اداره مالیات به صورت برآوردی و تقریبی میزان سود شما را بدست خواهد آورد و از حاصل سود بدست آمده، بر اساس ماده 131 و به نرخ‌های 15، 20 و 25 درصد، در طبقاتی پلکانی به میزان مالیات نهایی شما خواهد رسید.

پس نتیجه می‌گیریم یکی از عواملی که به دستیابی به سود فعالیت شما و برآورد مالیاتتان منتهی خواهد شد، نسبت سود فعالیت است.

اگر می‌خواهید در مورد اینتاکد و نسبت سود فعالیت و دفترچه انواع اینتاکدها و سودهای مختلف فعالیت برسید و در مورد کسب و کار خود،‌ این نسبت سود فعالیت را دریابید، می‌توانید با کلیک روی مقاله زیر که به صورت ویژه‌ در مورد اینتاکد و نسبت سود فعالیت نوشته ام برسید و اینتاکد خود را بیابید.

مقاله اینتاکد و نسبت سود فعالیت را از اینجا بخوانید 

همچنان بعد از دیدن فیلم آموزشی زیر، با ادامه مقاله همراه باشید.

فیلم آموزش روش تکمیل فرم تبصره ماده 100:

 

دانلود PDF دستورالعمل تبصره 100 سال 1401

 

برای تکمیل فرم اظهارنامه تبصره ماده 100 در سال جدید می‌توانید از لینک زیر وارد سایت سازمان امور مالیاتی شوید:

ارسال فرم اظهارنامه تبصره ماده 100

در صورتی که از صاحبان مشاغل هستید و قصد اجرای تکالیف مالیاتی خود از جمله ارسال فرم توافق یا ارسال اظهارنامه مالیاتی عادی را بدون توافق دارید می‌توانید از آموزش وبیناری ارسال اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی استفاده نمایید.

آموزش ارسال اظهارنامه اشخاص حقیقی

نوشته های مشابه

‫29 دیدگاه ها

  1. ابراهیم صدرایی - مدرس و مشاور امور مالی و مالیاتی گفت:

   سپاس از توجهتون

 1. ببخشید یک سوال داشتم.
  در صورتی که از ماده 100 استفاده کنم به جای اظهارنامه، برای من که فروشگاه اینترنتی کیف دارم، دیگه نیاز نمیشه فاکتورهای خرید کیف از تولیدی و فروش کیف هامو نگهداری کرده و به مالیات نشون بدم؟ چون خودشون مالیات منو حساب میکنن.

  1. ابراهیم صدرایی - مدرس و مشاور امور مالی و مالیاتی گفت:

   سلام
   در صورتی که از تبصره ماده 100 استفاده کنید، این امکان را دارید که بدون رسیدگی مالیاتی و ارائه دفاتر و اسناد و مدارک، مالیات عملکرد سال مذکور را با توافق تسویه کنید ولی به معنی این نیست که فاکتور و اسناد و مدارک مالیاتی مثبته را نگهداری نکنید. همیشه طبق روال قانونی، اسناد و مدارک و فاکتورها را نگهداری کنید تا در صورت لزوم آماده ارائه آنها باشید. ضمنا شما در طی یک سال عملکرد امکان پیش بینی این را ندارید که در سال آینده و در فصل ارائه اظهارنامه مالیاتی آیا اصلا مشمول بهره مندی از تبصره ماده 100 خواهید بود یا خیر

 2. سلام
  من اولین سالی هست که میخوام اظهارنامه پر کنم اما سیستم میگه که پرونده مالیاتی من غیر تجاری هست آیا به تجاری تبدیلش کنم یا نیازی نست؟

 3. سلام و احترام

  ویدیو بسیار مفید و آموزنده بود. امیدوارم همواره بدرخشید.

  دو سوال برایم پیش آمد :
  1. زدن تیک “تسلیم درخواست بخشودگی جرائم ماده 190 … ” در سیستم اجباری تعریف شده و بدون زدن آن، امکان دخیره و ادامه وجود ندارد. آیا عادی است؟
  2. تراکنش‌های درگاه پرداخت آنلاین را ظاهرا حساب نکرده‌اند و صرفا گردش دریافتی pos را در صفحه آورده. آیا باید خودم pos و تراکنش‌های آنلاین را جمع زده و در بخش مجموع فروش کالا و خدمات وارد کنم؟ در اینصورت مبلغ مالیات مقطوع را خودشان تغییر میدهند برام؟

  1. ابراهیم صدرایی - مدرس و مشاور امور مالی و مالیاتی گفت:

   سلام و وقت به خیر
   پاسخ هر دو سوال شما مثبت هست، مبلغ مالیات مقطوع هم در صورت افزایش مبلغ فروش، طی فرمولاسیونی ممکن است تغییر پیدا کند یا در مواردی هم تغییر اتفاق نمی‌افتد

 4. سلام
  در اظهارنامه تبصره ۱۰۰ اگه مودی مالیاتش ۰ شده باشه و ما در قسمت مجموع فروش بجای رقم فروش ، رقم درآمد رو زده باشیم مشکلی پیش میاد؟؟؟

 5. سلام و عرض ادب
  من از تیر سال ۱۴۰۰ دستگاه پوز سیار تهیه کردم و فعالیتم رو شروع کردم (فروش خشکبار به صورت سیار)
  تا الان هم مبلغ حدود ۴۰۰ میلیون تومن فروش داشتم (بدون کسر خریدها و هزینه ها)
  طبق توضیحاتتون الان من باید برم فرم تبصره ۱۰۰ رو پر بکنم؟درست متوجه شدم؟

 6. سلام استاد. اگر در دوره های آموزشی شما شرکت کنیم و حین آموزش، پرونده مالیاتی بگیریم میشه از شما مفصل‌تر مشاوره بگیریم؟

 7. درود و سپاس از آموزش خوب شما
  آیا برای اماکن ورزشی که پرونده مالیاتی و دستگاه پوز ثبت شده نیاز به ارسال اظهارنامه تبصره ۱۰۰ هست؟
  چون اماکن ورزشی طبق قانون از مالیات معافند.

  1. ابراهیم صدرایی - مدرس و مشاور امور مالی و مالیاتی گفت:

   سلام، چنانچه دارای معافیت‌های مالیاتی هستید (همان نرخ صفر در قانون جدید) بهتر است از فرم تبصره ماده 100 استفاده نکنید و اظهارنامه عادی ارسال کنید تا بتوانید معافیت‌های خود را در اظهارنامه عادی مدیریت و اعمال کنید چراکه این ویژگی در فرم تبصره ماده 100 وجود ندارد و ممکن است به ضرر شما تمام شود.

 8. سلام
  مالک فروشگاه اینترنتی هستم در همکاری در فروش کار میکنم یعنی جنس بقیه رو میفروشم و بهم پورسانت میدن از خودم جنسی ندارم.
  این گردش دریافتی پوز شامل درگاه اینترنتی میشه دیگه؟ چون من مغازه یا پوز فیزیکی ندارم فقط اینترنتی کار میکنم.
  برای من قسمت مالیات مقطوع سال 1400، مبلغ صفر رو نمایش میده، یعنی مالیات من صفر هست؟

  1. ابراهیم صدرایی - مدرس و مشاور امور مالی و مالیاتی گفت:

   سلام،‌اگر درگاه پرداخت اینترنتی دارید این درگاه نقش همان دستگاه کارتخوان فیزیکی را دارد و ورودی‌های آن می‌توانید میزان مالیات مقطوع شما را مشخص کند ولی باید به این نکته توجه کنید که به شرطی این ورودی‌ها در فرم تبصره 100 یا اظهارنامه عادی شما درج می‌شود که از قبل آن را به پرونده مالیاتی خود تخصیص داده باشید. اگر ورودی‌ها به حساب درگاه پرداخت شما و سایر ورودی‌هایی که در این نوع کسب و کار خود دارید را در پرونده مالیاتی خود به صورت کامل تخصیص داده اید و معرفی کرده‌اید، میزان مالیات مقطوع شما به صورت صحیح نمایش داده خواهد شد.

 9. سلام
  بسیار عالی و کامل
  سایت های دیگه به این واضحی نبودند
  با آرزوی موفقیت برای شما

 10. استاد گرامی چطور با گردش 350 میلیون تومانی مودی طی یکسال و در تبصره 100 مالیات رو صفر نشون میده ، برای تعداد زیادی از مودیان ! و از ممیز سوال میکنن و میگن تبصره 100 با همین مالیات صفر رو بزن …. فردا به مشکل نخوره ؟ ماجرای مالیات صفر در تبصره 100 با وجود تراکنش پوز متصل به پرونده چیه ؟ و باید تبصره 100 با مالیات صفر ارسال بشه یا ماده 95 ؟

 11. با سلام و عرض خسته نباشید ،من کارم رو در دی ماه ۱۴۰۰ شروع کردم و جزو گروه تولیدی محسوب میشم چون کارم تولید ادویه جات هستش میخواستم ببینم من بهتره از ماده ۱۰۰ استفاده کنم یا اظهارنامه پرکنم ؟در ضمن فروش من خیلی کمتر از مقدار تععین شده واسه ماده ۱۰۰ هستش و میتونم از ماده ۱۰۰ استفاده کنم، البته نمیدونم ربطی به سال اول بودن داره یانه؟ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

 12. سلام
  ۳ تا فروشگاه فروش مبلمان هستیم که برای یک شخص هست?
  آیا ۳ تا اظهارنامه ماده ۱۰۰ باید رد کنیم ؟
  یا اگه بالای ۴۸۰۰ باشه ۳ تا اظهارنامه عادی در بشه ؟

 13. با سلام
  ۴ تا فروشگاه فروش مبلمان داریم با ۴ تا آدرس متفاوت با ۴ تا دستگاه پوز و ۴ تا کارت برای کارت به کارت
  ۲ از دستگاهای پوز بنام یک نفر صاحب اصلی و ۲ تا دگه بنام همسر و فرزندان صاحب اصلی فروشگاه ها هس
  آیا ۴ تا اظهارنامه ماده ۱۰۰؟
  با اگه بالای ۴۸۰۰ باشه
  ۴ تا اظهارنامه عادی باید در بشه؟

 14. با سلام من یه مغازه کوچیک لوازم تحریر دارم که درآمدش هم پایینه کمتر از ۵ میلیون،برا تکمیل تبصره ۱۰۰ گفته باید تجاری بزنی ،آیا ویرایش کنم اطلاعات رو؟

 15. من میزنم این ارور رو میده

  مودی گرامی امکان ارسال اظهارنامه برای ثبت نام الکترونیک اشخاص حقیقی غیر تجاری وجود ندارد. جهت تغییر این فیلد به فرم اطلاعات پایه در سامانه ثبت نام مراجعه فرمایید.

 16. سلام من کل فروش سالم به زور از 100 میلیون عبور میکنه ، 10 سال مجوز دارم و تازه اولین ساله که اومدم ماده 100 پرکردم هیچ فاکتور خرید و فروش اینها رو هم نگه داری نکردم تکلیف من چی میشه در این قانون ممکلت

 17. سلام و درود
  ممنون بابت ویدئو
  سوالم اینه که مالیات ماده 100 ثابت برای همه 15 ملیون تومانه؟

  1. ابراهیم صدرایی - مدرس و مشاور امور مالی و مالیاتی گفت:

   سلام، خیر بر اساس فرمول، برای مودیان مختلف مالیاتی با شرایط مختلف متفاوت هست

   1. ممنون از شما، برای فروشگاه اینترنتی که سال گذشته حدودا 300 ملیون تومان مجموع تراکنش های درگاه بانکیش بوده آیا لازمه اقدامی کنیم؟ چون پیامک برامون اومده که تا 15 ام یا اظهرنامه بدید یا فرم تبصره ماده 100 پر کنید

    1. ابراهیم صدرایی - مدرس و مشاور امور مالی و مالیاتی گفت:

     تشکیل پرونده مالیاتی بدید و تکالیف مالیاتی از جمله ارسال اظهارنامه یا تکمیل فرم تبصره ماده 100 را انجام دهید

 18. با سلام
  لطفا راهنمایی بفرمایید برای مالیات دفتر که حقوقی هست به چه صورت باید مالیات پر شود؟ تبصره 100 و یا اظهار نامه باید پر شود و به چه صورت است؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

دوره‌های آموزشی با تخفیف نوروزی

30% تخفیف برای مدت محدود

آموزش مالیات و حسابداری